มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2536 คน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7112 ข่าวสดรายวัน


ผู้ใหญ่ดีกัน ความฝันของหนู


คอลัมน์ สดจากเยาวชนวันที่ผู้ใหญ่ทะเลาะกัน

ในมุมเล็กๆ เด็กๆ เฝ้ามองอยู่เงียบๆ

ก่อนสะท้อนสิ่งที่เห็น สิ่งที่คิด สิ่งที่ฝันผ่านปลายพู่กันหลากสี

"ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"

"นปช.ประท้วง"

"จ่าเพียร"

ผลงานฝีมือเยาวชน ที่คว้ารางวัลเวทีศิลป กรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 5 เล่าเรื่องราวความหวังที่อยากเห็นคนไทยคืนดีสามัคคี กัน ทั้งจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ และปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้ รวมไปถึงบอกเล่าภาพงดงามของวิถีชนบทไทย เตรียมจัดนิทรรศการให้ชมกันที่หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า ในเดือนมิถุนายนนี้ รวม 250 รูป

นายกมล สุวุฒโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สบศ. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปกรรมสาขาต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ในปีนี้มีเด็กส่งผลงานร่วมประกวด 1,450 ภาพ มีเด็กและเยาวชนได้รับรางวัล 52 รางวัล และรางวัลพิเศษจากมูลนิธิศาสตราจารย์ศิลปพีระศรี 3 รางวัล ดังนี้รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ระดับอายุไม่เกิน 8 ขวบ ได้แก่ ภาพครอบครัวไก่ ผลงาน ด.ช.ฐนกร เทียนดาห์ รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ภาพปรินิพพาน ด.ช.พงษ์ไพโรจน์ เลิศ สุดวิชัย และภาพไปวัด ด.ช.ตุลาธร ปรัชญาอภิบาล

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ภาพไปไหว้พระ ด.ญ.ภัทราทิพย์ นุชน้อย ภาพไปไหว้ ด.ญ.บวรรัตน์ สระสรม ภาพวันฝนตก ด.ช. ธีไรวินท์ คงวารี ภาพเคารพธงชาติ ด.ญ.ปฑิตตา เถินบุรินทร์ ภาพค้ำชูหนังใหญ่ ด.ญ.วรรณิกา บุญเจริญ ภาพหมาหมู่ ด.ช.ศุภกฤต สมัมปิโต ภาพหุ่นยนต์ ด.ช.ศิลวัต ปรีชานุวัฒน์ รางวัลพิเศษมูลนิธิศาสตราจารย์ศิลปพีระศรี ภาพ ห้องของเล่นแห่งความสุข ด.ญ.นัชชา พัฒนพงษ์ศักดิ์

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองระดับอายุ 9-12 ปี ภาพจับกบบ้านเฮา ด.ช.ฐิติโชติ พรรัตน์ รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ภาพกวดวิชา ด.ช.ทิวทัศน์ คะนะมะ และภาพมนุษย์กับธรรมชาติ ด.ช.เอกมันตุ์ บุญสิทธิ์

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ภาพขึ้นสวรรค์หรือตกนรก ด.ช.จารุภัทร นำพูลสุขสันต์ ภาพวิถีชีวิต ด.ญ.ธนิสา สิทธิชัย ภาพเข้าวัดฟังธรรม ด.ญ.ณัฎฐา พัชรเวทิน ภาพเหยื่อ ด.ช.นิธิศ เซ็นน้อย ภาพกล้วยตานี ด.ช.ธปนวงศ์ ภมรพงศ์อัมพร ภาพไปโรงเรียน ด.ญ.อรญา พิมพา และภาพจันทกุมารชาดก ด.ช.อนันดา สุดประสงค์ รางวัลพิเศษมูลนิธิศาสตราจารย์ศิลปพีระศรี ภาพป่าไม้ ด.ญ.ธัญญ่า วอลเตอร์ในระดับอายุ 13-16 ปี รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ได้แก่ภาพประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 2 ของ น.ส.เดือนวิสาข์ ชลศิริ รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ภาพรางวัลแด่ผู้กล้า ด.ญ.ปณวลี ศรี และภาพแมลงครองเมือง นายณัฐวุฒิ ธูมะโนวัฒน์

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ภาพครัวใหม่ น.ส.อารยา แผนพรหม ภาพไผ่ต้นหญ้าแห่งชีวิต นายสรวีย์ เรืองฤทธิ์กุล ภาพถนนชีวิต นายพีรชัย มัติโก ภาพสังขาร ด.ญ. ณัฐริกา แจ้งแสง ภาพสัญญาณล่มสลาย (ลำนำประเทศไทย) ด.ญ.มานิตา สาวันดี ภาพจ่าเพียร ด.ช.เทิดธันวา คะนะมะ ภาพวิถีอันสงบ ด.ญ.นลินรัตน์ จันทร์สมวงศ์

ระดับอายุ 17-20 ปี รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ภาพนี่หรือ?....เมืองพุทธ นายนิพนธ์ พรมสุภา รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ภาพวิถีแห่งความสุข 1 นาย มูฮัมหมัดซุรียี มะซู และภาพ MADE IN THAILAND นายณรงค์ฤทธิ์ กาลวิตร์

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ภาพเหม่อ รอคอย ความหวัง นายศรราม รวงกลาง ภาพอิ่มเอม น.ส.สุวัลญา ศักดิ์สมบัติ ภาพวิถีชีวิต นายนันทชัย ใจอารีย์ ภาพเส้น สี แสง น.ส.ไปรยา เกตุกูล ภาพการบริโภคธรรม ชาติ น.ส.พลอยบุศรินทร์ พูนศินิวงศ์ ภาพลูกรัก 2 น.ส.พิชชานันท์ สอนเย็น และภาพการซ้ำที่จำเจ นายชัชชัยวัชร ชังชู รางวัลพิเศษมูลนิธิศาสตราจารย์ศิลปพีระศรี ภาพภูมิต้านทาน นายฐิติวัจน์ ดั้นไพรสน

นายกมล กล่าวว่า ในปีนี้มีเด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง 1,450 ภาพ แนวโน้มการพัฒนาฝีมือค่อนข้างลึกซึ้ง มีแนวคิดจินตนาการสะท้อนสังคม ดังจะเห็นจากภาพ ที่ชื่อว่า จ่าเพียร เป็นภาพทหารแบกโลงศพ และ ภาพยุติไฟใต้ มีพระสงฆ์นำสันติสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพประชาชนทุกหมู่เหล่ายืนอยู่ใต้ร่มธง ชาติไทย เด็กสะท้อนอยากให้ประเทศไทยกลับมาเป็นหนึ่งเดียว มีความรักสามัคคีกัน รวมไปถึงภาพของกลุ่มนปช.นั่งประท้วง

"เหล่านี้นับเป็นจินตนาการที่เด็กสะท้อนให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง รับรู้"


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.