มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 3168 คน
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6647 ข่าวสดรายวัน


แม่น้ำเจ้าพระยา


รู้ไปโม้ด
nachart@yahoo.comน้าชาติที่นับถือ โอ้เจ้าพระยาไหลมาแต่ไหน...ฮิฮิฮิ...อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยตอบด้วย ขอบคุณค่ะ

ชื่นชม บางแค

ตอบ ชื่นชม


เมื่อแม่น้ำปิงที่มีแม่น้ำวังมาไหลรวม ณ จังหวัดตาก กับแม่น้ำน่านที่รวมเข้ากับแม่น้ำยม ณ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เป็นแม่น้ำใหญ่ 2 สาย ไหลลงมารวมตัวกันที่ปากน้ำโพ นครสวรรค์ สมทบด้วยน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง และแม่น้ำป่าสัก ก่อเกิดเป็นน้ำสายใหญ่ เรียก "แม่น้ำเจ้าพระยา" ไหลผ่านจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางเรื่อยมาจนถึงกรุงเทพ มหานคร แล้วลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ความยาวรวม 372 กิโลเมตร

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ระบุ แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำเก่าในยุคไพล สโตซีน เป็นหนึ่งแควหลักของแม่น้ำซุนดาเหนือ ร่วมสมัยกับแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำพุมดวง-ตาปี ต่อมาในต้นยุคโฮโลซีน น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นจากการละลายของน้ำแข็ง ทำให้ขอบเขตแม่น้ำเจ้าพระยา หายไป เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเกือบทั้งหมดจมอยู่ใต้อ่าวไทยโบราณ จากนั้นจึงเริ่มการทับถมของดินตะกอนใหม่อีกครั้ง เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันและตามระบบอุทกวิทยา แอ่งสมุทรของแม่น้ำเจ้าพระยาคือมหาสมุทรแปซิฟิก ลุ่มน้ำประธานคือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ชลประทาน 7.5 ล้านไร่ (รวมทั้งพื้นที่ของลุ่มน้ำท่าจีนฝั่งตะวันออก และพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนใต้) ดินแดนที่สายน้ำไหลผ่านเรียก ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีขนาดประมาณ 160,000 ตารางกิโลเมตร (ตร.ก.ม.) และมีพื้นที่ลุ่มน้ำ 20,125 ตร.ก.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง อยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ

แม่น้ำเจ้าพระยาสายปัจจุบัน บางช่วงคือคลองที่ขุดลัดขึ้น 3 ครั้งในสมัยอยุธยา เพื่อให้เดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น ครั้งที่หนึ่ง คลองลัดบางกอก พ.ศ.2065 สมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช ขุดตั้งแต่คลองบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีรถไฟบางกอกน้อย ถึงคลองบางกอกใหญ่บริเวณหน้าวัดอรุณราชวราราม ครั้งที่สอง คลองลัดบางกรวย พ.ศ.2081 สมัยพระมหาจักรพรรดิ ขุดเชื่อมสายในระหว่างคลองบางกอกน้อยส่วนที่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมตรงวัดสุวรรณคีรี กับคลองบางกรวยตรงวัดชลอ ครั้งที่สาม คลองลัดนนทบุรี พ.ศ.2139 สมัยพระเจ้าปราสาททอง จากวัดเฉลิมพระเกียรติเชื่อมกับปากคลองบางกรวยในปัจจุบัน (แม่น้ำเจ้าพระยาเดิม)แม่น้ำเจ้าพระยายังมีลำน้ำสาขา คลองธรรมชาติ และคลองขุด ซึ่งเชื่อมโยงแม่น้ำเจ้าพระยากับพื้นที่ภายในให้สามารถติดต่อถึงกันได้ โดยลำน้ำสาขาและคลองมีจำนวนมาก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

1.ต้นน้ำ ประกอบด้วย แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก

2.ลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย คือคลองธรรมชาติและคลองขุดในฝั่งซ้าย หรือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในที่นี้ยกได้เพียงตัวอย่าง อาทิ แม่น้ำลพบุรี คลองหันตรา คลองเปรมประชากร คลองประปา คลองรังสิตประยูรศักดิ์ (เชื่อมแม่น้ำบางปะกง) แม่น้ำลัดเกร็ด คลองบางขุนเทียน คลองบางเขน คลองบางโพ คลองบางซื่อ คลองสามเสน คลองผดุงกรุงเกษม คลองมหานาค-คลองแสนแสบ (เชื่อมแม่น้ำบางปะกง) คลองสาทร คลองวัดยานนาวา คลองเตย-คลองหัวลำโพง คลองมหาวงษ์ บรรจบคลองสำโรง

3.ลำน้ำสาขาฝั่งขวา ทั้งคลองธรรมชาติและคลองขุดในฝั่งขวา หรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำน้อย คลองบางบัวทอง คลองมอญ (บางพลัด) คลองบางกอกน้อย (แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า) คลองวัดอรุณ คลองบางกอกใหญ่ (แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า) คลองภาษีเจริญ (ขุดแยกจากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งขวา เชื่อมแม่น้ำท่าจีน) คลองทวีวัฒนา (เชื่อมคลองบางกอกใหญ่-คลองมหาสวัสดิ์-คลองภาษีเจริญ) คลองสาน คลองบางไส้ไก่ คลองดาวคะนอง เป็นน้ำ เอ๊ย! เป็นต้น


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.