มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 5754 คน
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8238 ข่าวสดรายวัน


ปฏิบัติการข่าวสาร: IO


คอลัมน์ รู้ไปโม้ด
น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.comน้าชาติ ตอบเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอ่านได้ความรู้ดีมาก วันนี้มีคำถามมาถามบ้าง คำว่า IO ของทหารคืออะไร น้าชาติหาคำตอบให้ด้วย ขอบคุณครับ

น้าเพลิง

ตอบ น้าเพลิง

IO-ไอโอ คือการปฏิบัติการข่าวสาร ย่อมาจาก Information Operation-อินฟอร์เมชั่น โอเปอเรชั่น จุลสารความมั่นคงศึกษา มิถุนายน 2553 ฉบับที่ 78 อธิบายว่า ไอโอ หรืออินฟอร์เมชั่น โอเปอเรชั่น

คำนี้อาจจะดูเป็นคำศัพท์ใหม่ เพราะเริ่มนำมาใช้ในช่วงหลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็น แต่หากพิจารณาในแง่ของการปฏิบัติและรูปแบบการปฏิบัติการ ฝ่ายทหารในประเทศต่างๆ รวมทั้งไทยอาจเคยนำมาใช้ แต่ไม่ได้เรียกชื่อเฉพาะว่าเป็นการปฏิบัติการข่าวสารโดยตรง ในบางกรณีก็มีผู้ตีความอย่างง่ายๆ ว่า ปฏิบัติการข่าวสารหมายถึงการปฏิบัติการจิตวิทยา การโฆษณา ชวนเชื่อ การวิเทศ สัมพันธ์ทางสื่อมวลชน การลวงทางทหาร และอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบันการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้หยุดนิ่ง นักวิชาการทางการทหารได้พยายามพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอด ตั้งแต่ยุคของการทำสงครามแบบดั้งเดิม หรือสงครามตามแบบ มาสู่สงครามสมัยใหม่ในชื่อ สงครามอสมมาตร สงครามรุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นลักษณะของสงครามก่อความไม่สงบ

ในแง่ของการปฏิบัติการข่าวสาร ก็มีการเปลี่ยน แปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางด้านยุทธศาสตร์ และพัฒนาการของเครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่นำมาใช้ในยุคของโลกไร้พรมแดน เช่น การใช้ดาวเทียม การใช้เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ การใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสื่อชนิดใหม่ๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ

แต่ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมของสงครามและเครื่องมืออุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติการข่าวสารจะเปลี่ยน แปลงไป ประเด็นสำคัญซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติการข่าวสารที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือ การปฏิบัติการข่าวสารจะต้องเป็นการ บูรณาการพลังอำนาจแห่งชาติทั้งมวลเข้ามารองรับปฏิบัติการทางทหาร และพลังอำนาจดังกล่าว นับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้การทำสงคราม

การปฏิบัติการข่าวสารถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในระดับแนวหน้าของการปฏิบัติการทางทหาร ทั้งนี้ เพราะการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในสนามรบสามารถทำให้การเผยแพร่ข้อมูลและการควบคุมพื้นที่ในสนามรบมีประสิทธิภาพอย่างมาก และถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้นำทางทหารจะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการรบ เพราะในการทำสงครามนั้นฝ่ายทหารจำเป็นต้องเข้าใจถึงอิทธิพลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้าม และต้องมีการปฏิบัติการพิสูจน์ทราบเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม 3 ประการ ได้แก่

1.ศักยภาพของฝ่ายตรงข้ามในการปฏิบัติการ โดยเฉพาะการได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เพราะเป็นแหล่งที่มาสำคัญที่สุดของพลังอำนาจแห่งชาติ ความแข็งแกร่งของกองกำลัง การเคลื่อน ไหวอย่างเสรี และกำลังใจในการต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม

2.เจตนารมณ์ในการต่อสู้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่าฝ่ายตรงข้ามคิดจะต่อสู้ต่อไปหรือยอมแพ้ หากฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าสงครามข้างหน้าฝ่ายของตนมีโอกาสชนะย่อมมีการระดมสรรพกำลังเข้าต่อสู้อย่างเต็มที่ กลับกันหากฝ่ายตรงข้ามตระหนักว่าไม่มีโอกาสชนะสงครามก็อาจยอมเจรจา ยอมถอนกำลังทหาร หรือยอมวางอาวุธ เป็นต้น

3.กระบวนการทางความคิดของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ ความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารและห้วงเวลาที่เหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ฝ่ายตรงข้ามใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติการ

ทั้งนี้ การเข้าไปมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้ามสามารถใช้การปฏิบัติการข่าวสารในการทำให้ฝ่ายตรงข้ามยับยั้งการปฏิบัติการหรือเปลี่ยนความคิดในการปฏิบัติการ รวมทั้งยังอาจช่วยขัดขวางการปฏิบัติการข่าวสารของฝ่ายตรงข้ามได้เช่นเดียวกัน โดยอาจจะเป็นการลดหรือขัดขวางการติดต่อสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามและระหว่างฝ่ายตรงข้ามกับประชาชน

สรุปว่าปฏิบัติการข่าวสารเป็นยุทธวิธีสร้างความได้เปรียบในการทำสงคราม และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การทำสงครามประสบชัยชนะ


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.