มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 10738 คน
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6377 ข่าวสดรายวัน


ของขึ้นชื่อนนทบุรี


คอลัมน์ รู้ไปโม้ด
น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.com


ผมเคยได้ยินปู่ของผมพูดว่า "ของขึ้นชื่อ" ของจังหวัดนนทบุรีคือ "ทุเรียนบ้านหม้อ กระท้อนบางกร่าง มะปรางท่าอิฐ" มีที่มาจากสิ่งใด ปัจจุบันยังมีอยู่หรือไม่

เพชร ท่าอิฐ

ตอบ เพชร ท่าอิฐ

เมืองนนทบุรี ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีน้ำท่วมถึง ซิ่งมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ดินเป็นดินตะกอนที่เกิดจากการพัดพามาของน้ำ จึงมีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะแก่การทำสวนผลไม้ ชาวเมืองนนทบุรีมีอาชีพทำสวนผลไม้มาเป็นระยะเวลายาวนาน

มีหลักฐานในจดหมายเหตุบันทึกการเดินทางของลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศส ที่เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีความตอนหนึ่งว่า "สวนผลไม้ที่บางกอกนั้น มีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝั่ง โดยทวนขึ้นสู่เมืองสยามถึง 4 ลี้ กระทั่งจรดตลาดขวัญ ทำให้บ้านเมีองเหล่านี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลาหาร ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกันมาก"

ตลาดขวัญคือเมืองนนทบุรีนั่นเอง

ผลไม้ที่มีชี่อเสียงของสวนเมืองนนทบุรีมาเป็นเวลาช้านาน ได้แก่ ทุเรียน กระท้อน มะปรางหวาน มังคุด และลิ้นจี่

-ทุเรียน เมืองนนทบุรีเป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดและมากที่สุดในภาคกลาง พันธุ์ดั้งเดิมที่ปลูกกันมามีหลายพันธุ์ ปัจจุบันทางจังหวัดส่งเสริมให้ปลูกอยู่สามพันธุ์ คือ กำปั่นหมอนทอง ก้านยาว และลวงชะนี

เริ่มออกสู่ท้องตลาดประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ถ้าอยากจะชิมต้องไปจับจองกันถึงสวน ชาวสวนขายทุเรียนก้านยาวเป็นลูก ลูกหนึ่งเป็นพันบาทขึ้นไป ทุเรียนก้านยาวเมืองนนท์ของแท้ก้านขั้วผลต้องยาว ผลเบี้ยวไม่กลม ก้นแหลม หนามเล็กละเอียดมีสีเหลืองทองหรือน้ำตาลอ่อน เนื้อทุเรียนมีสีเหลืองจัด เนื้อละเอียดนุ่ม กลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม ไม่หวานจัด ที่มีชื่อเสียงมากก็มาจากสวนแถบบ้านหม้อ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง

-กระท้อน เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงอีกชนิดหนึ่งของเมืองนนทบุรี คนท้องถิ่นเรียกกระท้อนห่อ มีผิวสวย ผลใหญ่ เนื้อหนาเป็นปุย รสหวาน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเสวยกระท้อนพันธุ์นิ่มนวล จากสวนในคลองอ้อมเมืองนนทบุรี ทรงโปรดให้ยกเว้นการเก็บอากรสวนกระท้อนพันธุ์นิ่มนวล และในปี พ.ศ.2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสต้นสวนกระท้อนของนายบุตร ในคลองอ้อม ตำบลบางกร่าง ทรงพอพระราชหฤทัย และชมเชยว่าเป็นกระท้อนที่มีรสชาติดี

กระท้อนที่มีชื่อเสียงมาจากสองแหล่ง คือ ในคลองอ้อม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง เรียกว่า กระท้อนบางกร่าง และที่ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย

-มะปราง มีปลูกอยู่ทั่วไปในพื้นที่เมืองนนทบุรี มะปรางที่มีชื่อรู้จักกันโดยทั่วไปว่ามีรสชาติดีที่สุดคือ มะปรางท่าอิฐ ปลูกที่ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้านายในวังนิยมเสวยมะปรางท่าอิฐมาก มีการนำไปทำมะปรางลอยแก้วเสวย จึงได้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มะปรางเสวย

มะปรางท่าอิฐ มีอยู่สองพันธุ์ด้วยกัน คือ มะปรางหวาน ซึ่งชาวสวนเรียกว่าอีไข่เต่า และมะยงชิด ที่ชาวสวนเรียกว่าอีไข่ห่าน

-มังคุด แหล่งปลูกสำคัญอยู่ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย พันธุ์ที่ปลูกมีอยู่พันธุ์เดียว คือพันธุ์พื้นเมือง ถือเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่ปลูกแล้วไม่กลายพันธุ์

-ลิ้นจี่ ปลูกกันมากที่สุดที่เกาะเกร็ด บริเวณใกล้ศาลากุน ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด มีปลูกอยู่หลายพันธุ์ด้วยกัน ได้แก่ พันธุ์กะโหลกใบยาว กะโหลกในเตา อีดำ ลำเจียก ลำไย เขียวหวาน ลักษณะเด่นของลิ้นจี่จากสวนเกาะเกร็ดคือ ผลใหญ่ เนื้อหนา รสหวานเข้ม


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.