มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1903 คน
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8170 ข่าวสดรายวัน


กรมพินิจ


รู้ไปโม้ด
โดย...น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.comอยากทราบว่าสถานพินิจ หรือกรมพินิจ ที่เป็นหน่วยงานควบคุมเยาวชนที่กระทำผิด สังกัดหน่วยงานใด มี หน้าที่อย่างไรบ้าง เพราะอ่านข่าวที่เยาวชนทำผิดและถูกส่งไปสถานพินิจอยู่บ่อยๆรบกวนคลายข้อสงสัยให้ด้วยครับอัศนีตอบ อัศนี"กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545 มีภารกิจเยียวยาและควบคุมเยาวชนที่กระทำผิดในคดีต่างๆ เยาวชนชายที่กระทำผิดจะถูกส่งตัวไปควบคุมไว้ที่ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา ส่วนเยาวชนหญิงจะถูกส่งตัวไปควบคุมไว้ที่ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี เพื่อรอศาลพิจารณาและตัดสินคดีภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษา เยาวชนชายที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีจะถูกส่งไปควบคุมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ส่วนเยาวชนชายที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี จะถูกส่งไปควบคุมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาสำหรับเยาวชนชายที่เคยกระทำผิดมาแล้ว จะถูกส่งไปควบคุมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาในส่วนของเยาวชนหญิงภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาตัดสิน จะถูกส่งไปควบคุมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีในอดีต เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ศาลจะพิเคราะห์ถึงความรู้สึกผิดชอบของเด็ก ประกอบกับลักษณะของความผิดที่เด็กได้กระทำลงไป ก่อนกำหนดโทษตามความเหมาะสมและจะส่งตัวไปควบคุมที่โรงเรียนดัดสันดาน ตั้งอยู่ที่เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำหรับผู้กระทำความผิดอายุระหว่าง 10-16 ปีต่อมาพ.ศ.2478 มีการร่างพ.ร.บ.ประถมศึกษา บัญญัติให้วางวิธีปฏิบัติต่อนักโทษและเด็กที่ต้องคำพิพากษาสถานหนัก ให้ไปฝึกอบรมแทนการทำโทษกรมราชทัณฑ์จึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนดัดสันดานมาเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพ พร้อมทั้งย้ายสถานที่จากเกาะสีชังมาตั้งอยู่ที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และโอนกิจการของโรงเรียนฝึกอาชีพมาให้กรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ดูแลควบคุมแทน ก่อนจะมีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้การเลี้ยงดูและอบรมเด็กที่ต้องโทษขึ้น

ไม่ว่าจะเป็น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน โรงเรียนชาติสงเคราะห์ โรงเรียนประชา สงเคราะห์ วิทยาลัย พิบูลประชาสรรค์ เยาวชนสถานทุ่งมหาเมฆ และเยาวชนสถานบางละมุง จ.ชลบุรีต่อมารัฐบาลเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ เด็กและเยาวชนยังมีข้อบกพร่องหลายประการ จึงมีมติให้ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 และพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 พร้อมทั้งจัดตั้ง "ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง" กับ "สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง" ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2495ขณะเดียวกันยังเพิ่มความสำคัญแก่สถาบันครอบครัว ด้วยการร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 ขึ้น ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนชื่อของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง เป็นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อมา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของศาลเยาวชนและครอบครัว มาอยู่ภายใต้สังกัดภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อรัฐบาลปฏิรูประบบราชการใหม่ โดยตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ขึ้น มีผลทำให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยกฐานะเป็นกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยให้มีอำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีผลบังคับใช้วันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.