มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2966 คน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6620 ข่าวสดรายวัน


ดาราศาสตร์


คอลัมน์ รู้ไปโม้ด
น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.comดาราจักรทางช้างเผือก

สวัสดีครับน้าชาติ อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์ มีที่มาอย่างไร รวมถึงเรื่องระบบสุริยะด้วยนะน้า ขอบคุณครับ

วัฒน์ สุวรรณ

ตอบ วัฒน์

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ให้รายละเอียดว่า ดาราศาสตร์ คือวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุท้องฟ้า อาทิ ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนไหวของวัตถุท้องฟ้า

นับเป็นวิชาที่เก่าแก่ที่สุดวิชาหนึ่ง เพราะนับแต่มีมนุษย์อยู่บนโลกย่อมได้เห็นได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเสมอมา จากนั้นเริ่มสังเกต จดจำ และเล่าต่อๆ กัน เช่น เมื่อมองออกไปรอบตัวเห็นพื้นดินราบ ดูออกไปไกลๆ ก็ยังเห็นแบน จึงคิดกันว่าโลกแบน มองฟ้าเห็นโค้งคล้ายฝาชีหรือโดม มีดาวให้เห็นเคลื่อนข้ามศีรษะไปทุกคืน กลางวันมีลูกกลมแสงจ้า ให้แสง สี ความร้อน คือดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนขึ้นมาแล้วลับขอบฟ้าไป ดวงอาทิตย์จึงมีความสำคัญมาก

ชนเผ่าแรกที่สักการะ สังเวยดวงอาทิตย์ อาจเป็น ชนเผ่าซูเมอเรียน ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้ ชาวแบบิโลเนียน เมื่อราว 4,000 ปีก่อนค.ศ. ขณะที่ฝั่งอียิปต์ รัชสมัยฟาโรห์อัคเฮนตัน ราว 1,400 ปีก่อนค.ศ. ทรงถือดวงอาทิตย์เป็น สุริยเทพ การบวงสรวงดวงอาทิตย์ยังแพร่ถึง ชนเผ่าอินคา ในเปรู เผ่าอัซเทก ในเม็กซิโก และเชื่อได้ว่าต้องมีการสังเกตดวงดาวและปรากฏการณ์ที่เกิดจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มาแต่ดึกดำบรรพ์ จึงมีรูปเขียนตามผนังถ้ำ รอยสลักบนดินเผา แผ่นไม้ แผ่นหิน ให้ได้ใช้เป็นหลักฐานศึกษาค้นคว้า

นักดาราศาสตร์ในวัฒนธรรมโบราณสังเกตการณ์ดวงดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน และวัตถุทางดาราศาสตร์หลายอย่างได้ถูกค้นพบเรื่อยมาตามยุคสมัย มีกล้องโทรทรรศน์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จำเป็นก่อนจะมีการพัฒนาเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ตั้งแต่อดีตกาล ดาราศาสตร์ประกอบไปด้วยสาขาที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างปฏิทินและโหราศาสตร์

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ดาราศาสตร์ได้แบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ และ ดาราศาสตร์เชิงทฤษฎี ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์จะให้ความสำคัญไปที่การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ความรู้ทางกายภาพเบื้องต้นเป็นหลัก ส่วนดาราศาสตร์เชิงทฤษฎีให้ความสำคัญไปที่การพัฒนาคอมพิวเตอร์หรือแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ เพื่ออธิบายวัตถุท้องฟ้าและปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้ง 2 สาขาเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือดาราศาสตร์เชิงทฤษฎีใช้อธิบายผลจากการสังเกตการณ์ และดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ใช้ในการรับรองผลจากทางทฤษฎี

นอกเหนือจากงานของนักวิทยาศาสตร์ การค้นพบสิ่งต่างๆ ที่เผยแพร่โดยนักดาราศาสตร์สมัครเล่นนั้นมีความสำคัญมาก และดาราศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในวิทยาศาสตร์จำนวนน้อยสาขาที่นักดาราศาสตร์สมัครเล่นยังคงมีบทบาท โดยเฉพาะการค้นพบหรือการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว

ไม่ควรสับสนระหว่างดาราศาสตร์โบราณกับโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นความเชื่อที่นำเอาเหตุการณ์และพฤติกรรมของมนุษย์ไปเกี่ยวโยงกับตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า แม้ว่าทั้งดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เกิดมาจากจุดร่วมเดียวกัน และมีส่วนหนึ่งของวิธีการศึกษาที่เหมือนกัน เช่น การบันทึกตำแหน่งดาว แต่ทั้งสองอย่างก็แตกต่างกัน

นอกจากการแบ่งข้างต้น ยังอาจแบ่งดาราศาสตร์ออกเป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อที่สนใจหรือข้อปัญหา อาทิ วิชาวัดตำแหน่งดาว ศึกษาตำแหน่งและการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า กำหนดนิยามในการระบุพิกัดและจลนศาสตร์ของวัตถุในดาราจักรของเรา ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ศึกษาฟิสิกส์ของเอกภพ รวมถึงสมบัติทางกายภาพของวัตถุทางดาราศาสตร์ จักรวาลวิทยา ศึกษาต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เป็นต้น รวมถึงหัวข้อที่อาจนับเป็นส่วนหนึ่งของดาราศาสตร์ ได้แก่ โบราณดาราศาสตร์ และ เคมีดาราศาสตร์

สำหรับระบบสุริยะ พบคำตอบพรุ่งนี้ 14 มกราคม


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.