มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1164 คน
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7000 ข่าวสดรายวัน


ผล"ชนะมาสคอต-หนังสั้น"รักษ์สิ่งแวดล้อม

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) จัดประกวดออกแบบมาสคอต และหนังสั้น หัวข้อ "น้ำดี...ของคนสำนึกดี" ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ภายใต้โครงการ WMA Mascot & VDO Contest 2009 มีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดเกือบ 300 ผลงาน โดยประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลการประกวดมาสคอต ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศ น.ส.สุนีย์ นิ่มกลาง ร.ร.โนนสูงศรีธานี จ.นครราชสีมา ชื่อผลงาน "Water Star" รองอันดับ 1 น.ส.จุฑามาศ ปาหนัน ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ชื่อผลงาน "ประกาย" รองอันดับ 2 น.ส.มนัสพร บุสศระ ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นคร ราชสีมา ชื่อผลงาน "Clean Water Man" ระดับอุดมศึกษา ชนะเลิศ น.ส.ธัญมน คุณาศรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อผลงาน "น้ำใส" รองอันดับ 1 นายจักรพงษ์ พงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ชื่อผลงาน "น้องธารใส" รองอันดับ 2 นายชวลิต นาคทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ชื่อผลงาน "Khun Gen Choice"รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น "น้ำดีของคนสำนึกดี" ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ทีม OREO น.ส.สิปปากร ปินชัย น.ส.สมฤทัย อุประสินธุ์ น.ส.อังค์วรา สุทันติกร ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อผลงาน "ก็แค่ชิ้นเดียว..." รองอันดับ 1 ทีมเฟี้ยว นายไท ประดิษฐเกษร ร.ร.อำนวยศิลป์ ชื่อผลงาน "อย่า" รองอันดับ 2 ทีม SNAP FILM นายปณิธาน บุณฑริก นายปรมาณู นวราช ร.ร.เซนต์ ดอมินิก ชื่อผลงาน "Restart" ระดับอุดมศึกษา ชนะเลิศ ทีม Dog Film Junior น.ส.ชัคคนตา เพ็งอุดม มศว ชื่อผลงาน "Human and Water" รองอันดับ 1 ทีม ฉุกละหุก นายวีรชิต ทองจิลา มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อผลงาน "การบ้านของคนไทย" รองอันดับ 2 ทีม CC Production นายโชติพงศ์ โกมลศาสตร์ นายชานพ บุรณศิริ มศว ชื่อผลงาน "ต้นน้ำ"


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.