มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1004 คน
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7229 ข่าวสดรายวัน


เปิดรายชื่อ"เยาวชนดีเด่น" สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ปี"53
ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2553 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ซึ่งมี คุณวิชัย ไทยถาวร เป็นประธาน พิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2553 จำนวน 27 คน มีรายนามดังนี้

1.น.ส.ดวงหทัย ศรีสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.น.ส.นรมน เจียมประเสริฐ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ 3.นายนิวัฒน์ แซ่อั๊ง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 4.นายยศพล หาญวณิชย์เวช ร.ร.ศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี 5.น.ส.จิราพร โตอ้น ร.ร.ห้วยกรดวิทยา จ.ชัยนาท 6.น.ส.เพ็ญศรี บุญชื่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 7.น.ส.ดาราวรรณ ขันธะรัก ร.ร.ศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม 8.น.ส.ธัญรดี ศรีเมือง ร.ร.ราชินีบูรณะ จ.นครปฐม 9.น.ส.ปิยะนาถ สิริรัตนาวงศ์ ร.ร.สายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี 10.นายเพชร ผดุงยาม ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี

11.นายบุญชณัฏฐา กรัชกายพันธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา 12.นายวรุฒ ไข่ชัยภูมิ ร.ร.ปู่ด้วงศึกษาลัย จ.ชัยภูมิ 13.น.ส.อุษณากร ถวิลสุวรรณวัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.นครราชสีมา 14.น.ส.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15.น.ส.ขจรจบ ช้างอินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 16.นายพิพัฒน์ โสมาบุตร ร.ร.ห้วยเกิ้งพิทยาคาร จ.อุดรธานี 17.นายเชิดชัย มีกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

18.นายภูไท ศรีสุข วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 19.น.ส.วิภาวี ฉัตรอุทัย ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 20.น.ส.บงกชกร มนตรีวิวัฒน์ ร.ร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 21.น.ส.เบญจรัตน์ ภูมิใหญ่ ร.ร.เมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์

22.น.ส.พัทธ์ธีรา แก้วใจ ร.ร.เทศบาลเพชรวิทย์ จ.ตาก 23.นายอิทธิพล แก้วฟอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 24.น.ส.ไอ เต่าแก้ว ร.ร.ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค์ 25.นายมงคล พึ่งบุญ ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 26.นายพัฒนพงศ์ สุทธภักติ ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 27.นายโชค สมสง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.