มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 808 คน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7392 ข่าวสดรายวัน


เมืองสิงห์รณรงค์เขียงสะอาด
นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญและความสนใจความปลอดภัยทางอาหาร กรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีจัดทำโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ซึ่งกรมปศุสัตว์ให้การรับรองได้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเนื้อสัตว์และคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยด้านอาหาร

โดยกิจกรรมในการดำเนินการตามโครงการ ประกอบด้วย การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตรวจรับรอง และประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ พร้อมกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้บริโภคเนื้อสัตว์และผู้สนใจทราบ ซึ่งสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โทร. 0-3681-3495 ต่อ 200


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.