มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 444 คน
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7228 ข่าวสดรายวัน


ปลุกจิตสำนึกรักษ์สวล.
นายอำนวย รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ กล่าวในการอบรมตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขยายเครือข่ายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์" รุ่นที่ 2/2553 โดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คณะกรรมการหมู่บ้านชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครชุมชนในพื้นที่อ.พระประแดง ว่าเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของพลังมวลชนในการช่วยดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่สีเขียวสวนกลางมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงในโอกาสต่อไป

การจัดอบรมครั้งนี้จะมีคณะวิทยากรให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติการด้านการดูแลรักษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่สวนกลางมหานคร จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้จะจัดให้เดินทางไปศึกษาเชิงปฏิบัติการที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 เขาใหญ่ จ.นครนายก ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรม ชาติและการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าที่อนุรักษ์กันไว้เหลืออยู่ในสภาพป่าไม้ในปัจจุบันนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมร่วมนำความรู้ที่ได้มาเสริมสร้าง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างกว้างขวางต่อไป

ทางจังหวัดจะมีการจัดอบรมโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับส่วนรวม โดยเฉพาะหากการปลูกฝังแนวความคิดนี้เริ่มจากเด็กและเยาวชนโดยผู้ใหญ่ พ่อแม่หรือคนในครอบ ครัวซึมซับการมีส่วนร่วมในการต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะทำให้เติบโตมาเป็นคนที่มีคุณค่าในสังคม


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.