มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1100 คน
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7225 ข่าวสดรายวัน


เรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก


คอลัมน์ ท้องถิ่นพูด
อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุลนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สถิติปี 2552 ที่ผ่านมาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตจังหวัดชลบุรี 1,777 ราย เสียชีวิต 4 ราย ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าที่กระทรวงสาธารรณสุขกำหนดไว้ คืออัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจะต้องเสียชีวิตไม่เกิน 40 คนต่อประชากร 100,000 คน

อบจ.ชลบุรีโดยฝ่ายสาธารณสุข กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตจึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้อง กันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใช้สารกำจัดลูก น้ำและพ่นสารเคมี เพื่อกำจัดยุงลาย

ทั้งนี้อบจ.ชลบุรี ได้ให้การสนับ สนุนวัสดุต่างๆ ได้แก่ ทรายอะเบทที่ใส่มาในภาชนะกักเก็บน้ำสารจุลิน ทรีย์ที่ใช้กับแหล่งน้ำขนาดใหญ่รวมทั้งสนับสนุนเครื่องพ่นหมอกควันละอองฝอยกำจัดยุงไว้ที่สาธารณสุขอำเภอ อำเภอละ 2 เครื่อง พร้อมน้ำยาเคมี

ล่าสุดก็ได้เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จ.ชลบุรี เขตอำเภอสัตหีบ ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาล ต.สัตหีบ มีคณะผู้บริหาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประมาณ 200 คนเข้ารับการอบรมและรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.