มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1144 คน
วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8285 ข่าวสดรายวัน


เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เสด็จงานเทศน์มหาชาติ
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักพุทธฯ จัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ระหว่างวันที่ 24-27 ส.ค.2556 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐมสำหรับเทศน์มหาชาติจัดเป็นโบราณประเพณีอย่างหนึ่ง ซึ่งบรรพบุรุษไทยได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยวัดต่างๆ นิยมจัดให้มีการเทศน์มหาชาติขึ้น เพื่อร่วมจรรโลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงค่าให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนา เป็นการเทศน์ลำดับเรื่องราวในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดร การจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณา ธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ในแต่ละกัณฑ์และฟังเทศน์มหาชาติ เวลา 09.00-17.00 น. ได้อาราธนาพระภิกษุที่มีภูมิรู้-ภูมิธรรม มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติ เป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์กำหนดการ วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. เวลา 10.00 น. พิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นจัดให้มีการเทศน์ กัณฑ์คาถาพัน กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. เทศน์กัณฑ์ทานกัณฑ์ เทศน์กัณฑ์วนประเวศน์ วันจันทร์ที่ 26 ส.ค. เทศน์กัณฑ์จุลพน เทศน์กัณฑ์มหาพน เทศน์กัณฑ์กุมาร เทศน์กัณฑ์มัทรี เทศน์กัณฑ์สักกบรรพ เทศน์กัณฑ์มหาราช ส่วนวันสุดท้ายวันอังคารที่ 27 ส.ค. เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์ เทศน์กัณฑ์นครกัณฑ์ และสรุปด้วยเทศน์ปุจฉาวิสัชนา 2 ธรรมาสน์ เรื่องอริยสัจ 4สำหรับวันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ชูชก โอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเฝ้ารับเสด็จ ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โดมสวนธรรมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร.0-2441-0902


หน้า 31
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.