มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1173 คน
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7722 ข่าวสดรายวัน


กองทุนภัตตาหารเพลพระนิสิตมจร.ตาก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่'สมเด็จพระพี่นางฯ'
นางสุมนา อภินรเศรษฐ์ ประธานกองทุนภัตตาหารเพลพระภิกษุนิสิตหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา จ.ตาก (มจร.ตาก) เปิดเผยว่า กองทุนภัตตาหารเพล มจร.ตาก วัดท่านา เกิดขึ้นจากพลังของพุทธศาสนิกชน ที่ต้องการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ได้รับการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของพุทธศาสนา คิดเป็นเงินประมาณวันละ 5,000 บาท หรือเดือนละกว่า 60,000 บาท ที่คณะกรรมการได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะหาปัจจัยมาสมทบเพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา

เนื่องในวาระวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2555 คณะกรรมการจึงได้จัดโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพลฯ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักที่คณะกรรมการกองทุนจัดขึ้น เพื่อหาปัจจัยให้เพียงพอต่อการจัดหาภัตตาหารเพลตลอดปีการศึกษาหน้า

สำหรับผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก ประกอบด้วย เจ้าภาพต้นผ้าป่า 30,000 บาท จำนวน 11 ต้น ผู้รับเป็นเจ้าภาพจะได้รับของที่ระลึก ได้แก่ เหรียญพระพุทธชินราชเนื้อผง เลี่ยมทองไมครอน 1 องค์ และเหรียญสองมหาราชเนื้อผง (พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) เลี่ยมทองไมครอน 2 องค์ บรรจุในกล่องรวม 3 องค์ 1 ชุด รายละ 6 ชุด หรือเจ้าภาพกองผ้าป่ากองละ 3,000 บาท จำนวน 84 กอง จะได้รับของที่ระลึก ได้แก่ พระพุทธชินราชเนื้อผง เลี่ยมทองไมครอน 1 องค์ และเหรียญสองมหาราชเนื้อผง (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) เลี่ยมทองไมครอน 1 องค์ บรรจุในกล่องรวม 2 องค์ 1 ชุด รายละ 1 ชุด และเจ้าภาพกองผ้าป่ากองละ 300 บาท จำนวน 348 กอง รับเหรียญสองมหาราช 1 องค์ หรือร่วมทำบุญตามศรัทธา

ส่วนพุทธศาสนิกชนที่ประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ 'ผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก' ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ แสดงความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนำเงินเข้าบัญชี กองทุนภัตตาหารเพล ภิกษุ-สามเณร หน่วยวิทยบริการวัดท่านา ธนาคารกรุงไทย สาขาประชานิเวศน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 097-0-14579-9 และส่งนำเนาใบนำฝาก พร้อมชื่อที่อยู่ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งกลับมาที่ สำนักงานเลขานุการกองทุนภัตตาหารเพล มจร.ตาก วัดท่านา โทรสาร 0-2954-2784

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ มจร. ตาก ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก วัดท่านา ในวันเสาร์ที่ 11 ก.พ.2555 เวลา 09.00 น. ณ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก


หน้า 31
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.