มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1109 คน
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8088 ข่าวสดรายวัน


มหาจุฬาฯเปิดหลักสูตร'สันติศึกษา' 'ศาล-พระปกเกล้า'ร่วมหนุน
พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า มหาจุฬาฯ เตรียมที่จะเปิดหลักสูตรโครงการปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 1 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า โดยมหาจุฬาฯ ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2556 ที่ผ่านมาซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรสันติศึกษานั้น จะเน้นบูรณาการพัฒนาสันติภาพแบบผสมผสานโดยเริ่มต้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสันติภาพขึ้นภายในจิตใจ ด้วยการใช้หลักสมาธิวิปัสสนา มาเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนกล่อมเกลาสติและปัญญาเป็นเบื้องต้น ขณะเดียวกันจะมีการเชิญนักวิชาการ และนักปฏิบัติการด้านสันติภาพที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เช่น พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาจุฬาฯ พระไพศาล วิสาโล พระนักเขียน นักสันติวิธี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี) ผอ.สถาบันวิมุตตยาลัย และพระนักคิดนักเขียนชื่อดัง นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะนักวิชาการด้านการศึกษา ศ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้นพระมหาหรรษา กล่าวต่อว่า บุคคลเหล่านี้ล้วนมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสันติภาพ รวมทั้งเคยลงพื้นที่ที่เกิดเหตุความไม่สงบ จะมาบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตร ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องความขัดแย้ง และสามารถจัดการความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้โดยสันติวิธีสำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวจะต้องจบปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ คือ เป็นพระภิกษุ แม่ชี นักบวช นักการเมือง ข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ รวมทั้งสื่อ มวลชน โดยสามารถขอใบสมัคร และยื่นเอกสารสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้จนถึงวันที่ 30 มี.ค. ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ ท่าพระจันทร์ หรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0-2623-5393


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.