มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1870 คน
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7265 ข่าวสดรายวัน


วันสวรรคตครบ100ปี ร. 5 วัดเทพศิรินทร์บำเพ็ญพระราชกุศล
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม 2553 เวียนมาบรรจบครบอีก 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งพระองค์ทรงชำระและพิมพ์พระไตรปิฎก เป็นอักษรไทย พระราชทานแก่พระอารามหลวงและวัดราษฎร์ทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมือง นับเป็นการพิมพ์คัมภีร์สำคัญทางพระ พุทธศาสนา และพระองค์ยังทรงจัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมขึ้นตามวัดต่างๆ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรม คือ ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร สังคหวัตถุ และทรงเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภ์อย่างแท้จริง เพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ คณะพุทธบริษัทวัดเทพศิรินทราวาส และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตเวียนมาบรรจบครบ 100 ปี ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2553 จัดให้มีการนิทรรศการ การแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ การเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร การมอบทุนการศึกษา สำหรับในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 100 ทุน เวลา 17.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตเวียนบรรจบ ครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิก- ชนร่วมงานดังกล่าวและเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยพร้อมเพรียงกัน


หน้า 31
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.