มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1221 คน
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7885 ข่าวสดรายวัน


มหาเถรฯแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต




นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานการประชุม ได้มีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งสำคัญ ดังนี้ แต่งตั้งพระครูอุดมธัมโมภาส เจ้าอาวาสวัดพรหมเสนาราม จ.ปราจีนบุรี เป็นเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต), พระครูสุทธิพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง จ.มหา สารคาม เป็นเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต), พระปิยทัสสี เจ้าอาวาสวัดป่าผาเจริญ จ.เลย เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต)

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมมหาเถรฯ ยังมีมติแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง โดยแต่งตั้งพระครูศรีจริยาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ประกอบด้วย พระมหาเพียรทอง เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย, พระมหาผดุงศักดิ์ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย และพระครูสังฆรักษ์พิทักษ์พงษ์ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย


หน้า 23




Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.