มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 3638 คน
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8312 ข่าวสดรายวัน


"หลวงพ่อทวด"มงคลมหาบารมี85 "วัดสิรินธรเทพรัตนาราม"

เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชันษาครบ 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556"วัดสิรินธรเทพรัตนาราม" ในพระราชูปถัมภ์ เป็นวัดในพระนามาภิไธยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อทวด รุ่น มงคลมหาบารมี 85วัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช เพื่อการศึกษาในมูล นิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิมีภาระด้านค่าใช้จ่ายเพื่อ การศึกษาเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ซึ่งมีพระภิกษุนักศึกษาเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี และศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ที่มีเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเป็นจำนวนมากเริ่มจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานที่ดินให้สร้างวัดที่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน 63 ไร่เศษสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเททองหล่อพระประธาน ทรงวางศิลาฤกษ์ หอฉัน และกุฏิ ญสส. เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2533 พร้อมทรงมอบให้พระเทพวราจารย์ (พระธรรมวราจารย์) วัดบวรนิเวศวิหาร สมณศักดิ์ในขณะนั้น ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาสนสถานต่างๆเบื้องต้น ตั้งเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งในปี 2534 เปิดรับนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุในระดับปริญญาตรีและรับเพิ่มทุกปีวันที่ 18 มิ.ย.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 2 หลัง และปี 2536 เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์เด็กเล็ก ในปี 2537 ได้พระราชทานพระนามาภิไธยเป็นนามวิทยาเขต "วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย" ศูนย์เด็กเล็กว่า "ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย" มูลนิธิว่า "มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย" วัดว่า "วัดสิรินธรเทพรัตนาราม" และทรงรับ 4 องค์กรไว้ ในพระราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเททองหล่อพระประธานและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถ ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ 48 พรรษา พ.ศ.2546ปัจจุบัน วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ มีพระภิกษุจำพรรษา 150 รูป นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ชุมชนทุกๆ ด้าน เป็นสถานที่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่ใหญ่ที่สุดในเขตปริมณฑล

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ เป็นวัดที่สมบูรณ์แบบตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ทั้ง 3 หน่วยงานประสานกันสู่ความสำเร็จ เพื่อให้เป็นวัดตัวอย่างของชุมชน ทั้งโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ สมเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ 48 พรรษา อย่างแท้จริงการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่นมงคลมหาบารมี 85 ได้ประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณหลวงพ่อทวด ณ สถูปเจดีย์ หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ในวันพุธ ที่ 31 ก.ค.2556 เวลา 10.09 น. โดยพระธรรมวราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีพิธีเททองนำฤกษ์วัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่นมงคลมหาบารมี 85 ประกอบพิธี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ส.ค.2556 เวลา 16.39 น. มีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรม การมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานมวลสารอันเป็นมวลสารที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง นำมาเป็นชนวนมวลสารจัดสร้างนอกจากนี้ ยังมีมวลสารที่เป็นมงคลอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งรวบรวมจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้รับเมตตาอนุเคราะห์จากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและพระเกจิต่างๆ ช่วยลงอักขรยันต์อันเป็นยันต์ที่ศักดิ์สิทธิ์การจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด รุ่นมงคลมหาบารมี 85 ในครั้งนี้ วัตถุมงคลทุกแบบพิมพ์จัดสร้างจำนวนจำกัด เนื้อทองคำ 99 องค์ เนื้อเงิน 1,999 องค์ เนื้อนวโลหะ 3,999 องค์ เนื้อทองทิพย์ 5,99 องค์ เนื้อว่าน 9,999 องค์ สำหรับพิมพ์เสมาหน้ากากทองคำ 499 องค์ (ตอนนี้เหลือน้อย)บริจาคบูชาได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียด โทร.0-2521-4257-8


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.