มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1746 คน
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8176 ข่าวสดรายวัน


พระธรรมสิทธินายก ผลงานเด่นสมเด็จฯชื่นชม

พระธรรมสิทธินายก

สืบเนื่องจากการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา ในที่ประชุม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้นำเรื่องเสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็น ที่ปรึกษา เข้าเสนอต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดว่า พระธรรมสิทธินายก (เฉลิม พันธุรังสี) อายุ 80 พรรษา 58 เจ้าอาวาสวัดจันทาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อย จนมีอายุ 80 ปี บริบูรณ์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ตามความในข้อ 34 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2546) และได้เสนอรายงานมาเพื่อพิจารณาที่ประชุมมหาเถรฯ มติเห็นชอบให้ พระธรรมสิทธินายก เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร"พระธรรมสิทธินายก" เป็นพระสงฆ์ที่สร้างคุณูปการต่อวงการสงฆ์ ดำรงตนตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด นอกจากเป็นพระนักปกครองแล้ว ท่านยังเป็นพระนักการศึกษาและพระนักพัฒนา พร้อมกันไป ทำให้ท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในห้วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ระยะการทำงานของท่านมีเพียง 2 ปีเท่านั้น แต่ด้วยความที่ท่านเคยเป็นรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรีมาตั้งแต่สมัยที่พระธรรมสุธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ทำให้ท่านสามารถสานงานเก่าและสานสัมพันธ์ระหว่างพระในสายปกครองได้เป็นอย่างดี สามารถขับเคลื่อนโครงการหลักของคณะสงฆ์กรุงเทพฯ ต่อไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย โดยเฉพาะทีมงานกองงานเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่มีกว่า 20 รูป รวมพลังสามัคคี ทำให้งานศาสนกิจต่างๆ รุดหน้าไปได้โดยดี"พระมหาทองใส วรปัญโญ" เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดราช วรินทร์ บอกเล่าให้ฟังว่า "ในทุกเดือน กองงานเลขานุการของพระธรรมสิทธินายก จะประชุมกันทุกสิ้นเดือน โดยนิมนต์รองเจ้าคณะกรุงเทพฯ และเจ้าคณะเขต เป็นที่ปรึกษา เช่น พระราชปัญญารังษี เจ้าคณะเขตคลองสาน, พระปริยัติกวี เจ้าคณะเขตธนบุรี, พระครูสิริวีราภรณ์ เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ ที่ปรึกษา 3 รูปนี้จะเป็นประธานในที่ประชุมทุกครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะหารือกัน เปิดโอกาสให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม เพื่อช่วยกันทำงานในโครงการนั้นให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี"ในส่วนของการปกครองของ พระธรรมสิทธินายก ท่านอาศัยหลักความเมตตาในการบริหารปกครอง ยึดแบบสังฆสามัคคี พ่อดูแลปกครองลูก ไม่ยึดตนเองเป็นที่ตั้ง ในที่ประชุมพระสังฆาธิการ ทุกรูปสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อให้งานนั้นสำเร็จโดยดีอีกกิจกรรมของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร คือ โครงการสวดมนต์สัญจรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยพระองค์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและคนไทยทั้งแผ่นดินพิธีเจริญพระพุทธมนต์สัญจรในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ปี 2554 พระธรรมสิทธินายกได้จัดใหญ่ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่วัดหนองจอก เขตหนองจอก ครั้งที่ 2 วัดทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ ครั้งที่ 3 วัดม่วง เขตบางแคปี 2555 จัด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี ครั้งที่ 2 วัด เวฬุวนาราม เขตดอนเมือง ครั้งที่ 3 วัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเจ้าคณะเขต 35 เขต พระสังฆาธิการ 396 วัดในเขตปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างมากมายย้อนหลังกลับไป เมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี 2554-2555 คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยการนำของพระธรรมสิทธินายก ได้ชักชวนพระสังฆาธิการที่มีศักยภาพและมีความพร้อม ให้ความช่วยเหลือพระในเขตปกครองในเขตหนองจอก มีนบุรี บางพลัด ทวีวัฒนา และดอนเมือง รวมทั้งวัดที่ได้รับความเสียหาย ด้วยการรวบรวมปัจจัยและนำอาหารไปช่วยเหลือตามกำลัง อาศัยกำลังจากกองงานเลขานุการช่วยกันแบบวัดพี่ช่วยวัดน้อง วัดน้องช่วยวัดพี่ เป็นพลังสามัคคีและพลังแห่งน้ำใจที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกวันนี้ แม้พระธรรมสิทธินายก จะมิได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่เชื่อแน่ว่าท่านยังคงมุ่งมั่นสานต่องานภารธุระงานคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ในตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อไป


หน้า 31
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.