มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1259 คน
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6991 ข่าวสดรายวัน


ออกปฏิญญาพิทักษ์พระพุทธศาสนา
นายมนัส ภาคภูมิ กรรมการกลางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 49 ที่ประชุมมีมติออกปฏิญญาร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแผ่ ทำนุบำรุง และพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา ดังนี้ ปฏิญญาข้อที่ 1 น้อมนำพระบรมราโชวาทไปศึกษาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ปฏิญญาข้อที่ 2 สร้างความสามัคคีของคนในชาติโดยปฏิบัติตามปณิธานแห่งชีวิต 3 ข้อ ของท่านพุทธทาสภิกขุ ปฏิญญาข้อที่ 3 คือ ร่วมมือกับวัดจัดให้มีการแสดงธรรมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากวันธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรม ปฏิญญาข้อที่ 4 ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้สามารถพิทักษ์ รักษาพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคง และความเจริญของพระพุทธศาสนา ปฏิญญาข้อที่ 5 ร่วมกันจัดตั้งกองทุนพิทักษ์พระพุทธศาสนาขึ้นที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพื่อแสดงเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะพิทักษ์ รักษาพระพุทธศาสนา ปฏิญญาข้อที่ 6 จะประสานสามัคคีกับศาสนิกชนทุกศาสนา เพื่อสร้างสันติสุข และปฏิญญาข้อที่ 7 จะพยายามทุกวิถีทางในการสนับสนุนร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้มีผลบังคับใช้


หน้า 32
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.