มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1911 คน
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7415 ข่าวสดรายวัน


วัดอัมพวา กรุงเทพฯ


คอลัมน์ ผู้ตรวจการวัด"วัดอัมพวา" ตั้งอยู่เลขที่ 109 ถนนอิสร ภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอก น้อย กรุงเทพฯ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มมีซอยต่อเชื่อมระหว่างถนนอิสรภาพกับถนนจรัญสนิทวงศ์ การคมนา คมมีความสะดวก

วัดอัมพวา สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2211 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่สวน วัดตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของวังสวนอนันต์ ปัจจุบันเป็นที่กองพันที่ 1 รักษาพระองค์ กองรถยนต์ กองช่าง ขส.ทร.วัดนี้ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา ประมาณพ.ศ. 2216

วัดอัมพวาสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมจากสำนักเรียนต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ได้ให้ทางราช การสร้างโรงเรียนขึ้นในที่วัดเป็นการสนับ สนุนการศึกษาของชาติอีกด้วย

วัดอัมพวา มีปูชนียวัตถุมากมาย บริเวณโดยรอบวัด เป็นชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายพันหลังคาเรือน รวมทั้งอยู่ใกล้กองทัพเรือ บรรยากาศจึงมีความคึกคักจอแจไปบ้าง

สำหรับความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ภายในวัด ไม่ค่อยมีให้เห็นมากนัก ด้วยพื้นที่วัดมีค่อนข้างจำกัด

บริเวณพุทธาวาส และตามกุฏิพระภิกษุสงฆ์ มีความสะอาดสะอ้านร่มรื่น เยื้องมาด้านหน้าติดกับสำนักงานกลางวัดอัมพวา และวิหาร มีการดูแลปัดกวาดเป็นอย่างดี

บริเวณด้านในวัด เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ มีความสวย งามและสะอาดสะอ้าน แสดงให้เห็นถึงการจัดระบบการทำ ความสะอาดเป็นอย่างดี

แต่ด้วยความที่วัดอัมพวา ตั้งในชุมชน จึงมีคนนิยมนำรถมาจอดไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้ตามซอกมุมของวัดบางแห่ง มีเศษกระดาษและถุงพลาสติก ตกกองอยู่จำนวนมาก


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.