มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 772 คน
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7778 ข่าวสดรายวัน


วัดหลวงราชาวาสบวชเณร-เทิดพระเกียรติพระเทพฯ
พระอธิการธนิต อัตตธโน เจ้าอาวาสวัดหลวงราชาวาส ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับจิตใจและเพิ่มพูนสติปัญญาให้แก่เด็ก-เยาวชน และประชาชน พัฒนาตนเองให้เป็นคนดีในสังคมได้ การสนับสนุนให้เด็ก-เยาวชน และประชาชนเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วงปิดภาคฤดูร้อนนับเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง

วัดหลวงราชาวาสจึงร่วมกับร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสและวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 9 วันกตัญญู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดหลวงราชาวาส วันที่ 2-10 เม.ย.

ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 2 เม.ย. เป็นวันที่ตรงกับวโรกาสที่เป็นมงคล อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยการชักชวนเด็ก-เยาวชน และประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ดีงามถูกต้อง ด้วยการบรรพชาเป็นสามเณร 9 วันกตัญญู พิธีปลงผม วันที่ 1 เม.ย. เวลา 15.00 น. และวันที่ 2 เม.ย. เวลา 09.30 น. ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร อายุ 11 ปีขึ้นไป จำนวน 50 รูป ณ วัดหลวงราชาวาส เวลา 11.00 น. วันเดียวกัน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร พุทธศาสนิกชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร เลี้ยงภัตตาหารหรือเลี้ยงน้ำปานะ ติดต่อได้ที่วัดหลวงราชาวาส ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี โทร.08-7990-9613 ทุกวัน


หน้า 31
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.