มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 724 คน
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8455 ข่าวสดรายวัน


สถาบันพลังจิตตานุภาพ-วัดศรีสวัสดิ์ "หลวงพ่อวิริยังค์"ประธานดำเนินโครงการ


เชิด ขันตี ณ พล"พระธรรมมงคลญาณ" หรือ "หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินธโร" เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลวงพ่อวิริยังค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 54 ณ วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี รวมทั้งตัวแทนจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ 18 แห่ง ทั่วภาคอีสาน เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมานายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำพุทธศาสนิกชนเข้ามุทิตาสักการะ ตามด้วยพระครูศรีปริยัตโสภิต เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์ พร้อมคณะสงฆ์ จากนั้นได้มีการฉายวีดิทัศน์ผลงานโครงการประทีปเด็กไทยที่หลวงพ่อวิริยังค์ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต่อมา หลวงพ่อวิริยังค์ ประกอบพิธีเจิมป้ายเปิดสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 54 ที่บริเวณด้านหน้าศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีสวัสดิ์หลวงพ่อวิริยังค์กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่ง ว่า การเปิดศูนย์อบรมพลังจิตวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เป็นผู้มีสมาธิมั่นคงอันจะนำไปสู่หนทางแห่งความสุข การทำสมาธิสามารถกำจัดกิเลสในใจได้เหมือนที่นอนของเรามีฝุ่นแปดเปื้อนเราสามารถที่จะปัดออกไปได้เช่นกัน เพราะในใจของมนุษย์เราจะมีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นจุดดำฝังรากลึก อาทิ ความโกรธ ความโลภ ความหลง ความพยาบาท เป็นต้น หากเราไม่ถอนมันออกยิ่งจะหยั่งรากลึกลงไปเรื่อย ดังนั้นการทำสมาธิจะเป็นการสร้างจุดขาวขึ้นในจุดดำ หากเริ่มภาวนาพุทโธ จุดดำก็จะเริ่มหายไป จุดขาวก็จะค่อยเกิดขึ้น เมื่อจิตรวมกันเป็นหนึ่งจะสามารถกำจัดสิ่งที่ฝังรากลึกออกไปจากจิตได้หลวงพ่อวิริยังค์กล่าวต่อว่า คนเราหากจิตไม่เป็นสมาธิก็จะขาดสติ เปรียบเสมือนคนตาดีก็ไม่ต่างจากคนตาบอดนับว่าอันตรายมาก และความสุขจากการทำสมาธิก็ไม่สามารถซื้อหาได้อยากได้ก็ต้องทำเองปฏิบัติเอง เหมือนกินอาหารกินแทนกันไม่ได้เมื่ออยากให้ชีวิตพานพบความสุขที่แท้จริงต้องปฏิบัติด้วยตนเองสำหรับหลักการฝึกสมาธิของตนได้มาจากพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เริ่มฝึกฝนมาตั้งแต่ พ.ศ.2484 ตนเข้าไปศึกษา กับท่านที่ จ.สกลนคร พลังจิตที่กล้าแข็งสามารถป้องกันภยันตรายได้รอบด้านครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่นเคยให้ตนไปปักกลดใกล้กับซากสัตว์ป่าที่เสือโคร่ง วนเวียนมากินซากนานถึง 5 วัน หากไม่มีสมาธิก็สติแตกไปแล้วเพราะความกลัว

"หากควบคุมจิตได้การจะประพฤติชั่วก็ไม่กล้าและจะส่งผลให้ครอบครัว สังคมมนุษย์เราปราศจากความขัดแย้งโดยสิ้นเชิง"นายกฤษฎา อึ้งตระกูล ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ 54 วัดศรีสวัสดิ์ บอกเล่าว่า ที่นี่ได้มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิมาแล้วรวม 2 รุ่น ในปี 2556 หลักสูตรใช้เวลา 200 ชั่วโมง ใช้ตำรา 3 เล่ม ที่หลวงพ่อวิริยังค์ท่านเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ขณะไปฝึกกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขณะนี้มีการอบรมไปแล้วรวม 2 รุ่น คือ รุ่น 32 และ รุ่น 33 มาจากทุกสาขาอาชีพ รวมกว่า 400 คน ใช้เวลาเรียนช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยจะเรียนภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึกทำสมาธิ การบริกรรมสู่สมาธิ ฌาน ญาณ และการวิปัสสนา ส่วนภาคปฏิบัติจะมีการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ ทำวัตรเช้า และทำวัตรเย็น นอกจากนี้ จะมีการลงปฏิบัติภาคสนามเดินธุดงควัตร 4 วัน 3 คืน ณ ดอย อินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เมื่อผ่านการอบรมจนจบหลักสูตรแล้วจะต้องปฏิบ้ติหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงอีก 6 เดือน โดยดูแลผู้เข้าอบรมรุ่นต่อรุ่นนายนิพนธ์ ยศดา ประธานรุ่นที่ 33 กล่าวว่า หลวงพ่อวิริยังค์ นำคำสั่งสอนการฝึกสมาธิของหลวงปู่มั่นที่เป็นนามธรรมมาเขียนเป็นตำราให้เป็นรูปธรรม สร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้ปุถุชนคนธรรมดาสามารถเข้าใจ ได้ง่ายในการปฏิบัติ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ครูสมาธิทุกคนพร้อมอุทิศตนสานต่องานตามความประสงค์ของหลวงพ่อวิริยังค์โดยทุกคนได้ให้สัตย์ปฏิญาณไว้ 5 ข้อคือ มีเมตตาต่อกัน มีความรักความสามัคคีกัน รู้จักให้ อภัยซึ่งกันและกัน จะไม่นำวิชาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิด และจะร่วมกันทำสมาธิแผ่เมตตา จิตแก่สรรพสัตว์ร่วมโลกผู้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลาย เพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นไป


หน้า 32
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.