มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 717 คน
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8225 ข่าวสดรายวัน


สำนักพุทธฯรอปรับเก้าอี้ผอ.ระดับ11 ตั้งกองใหม่-ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักพุทธฯ พบปัญหาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศยังขาดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพระธรรมทูต งบประมาณ หน่วยงานดูแลโดยตรง ค่านิตยภัต คุณภาพพระธรรมทูต ที่สำคัญหน่วยงานที่ดูแลการเผยแผ่ในประเทศ ยังแยกส่วนกับต่างประเทศ โดยกองศาสนศึกษา ดูแลเรื่องการเผยแผ่ในประเทศ ส่วนสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) ดูแลเรื่องการเผยแผ่ในต่างประเทศ ดังนั้น ตนจึงเห็นว่าควรมีการตั้งหน่วยงานที่ดูแลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรง รวมทั้งการเผยแผ่ทั้งในและต่างประเทศอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานเดียว จะได้ทำให้การเผยแผ่สะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนายนพรัตน์กล่าวต่อว่า สำนักพุทธฯ จึงได้เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการขอตั้งกองส่งเสริมการเผยแผ่ เป็นกองใหม่ในพศ. มีหน้าที่ส่งเสริมพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีหลักสูตรการอบรมที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน รวมทั้งจะมีการพิจารณาค่านิตยภัต สำหรับพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศเหมือนเป็นข้าราชการ นอกจากนี้ หาก ก.พ.ร.อนุมัติแล้ว จะมีการจัดตั้งศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับอำเภอ และระดับตำบล ผลักดันระบบการเผยแผ่ให้มีคุณภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน"ตอนนี้ผมได้เข้าไปชี้แจงต่อ ก.พ.ร.ในการปรับโครงสร้างภายในของสำนักพุทธฯ แล้ว โดยเฉพาะการจัดตั้งกองส่งเสริมการเผยแผ่ ส่วนการปรับโครงสร้างใหญ่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเลขาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เทียบเท่าระดับ 11 หรือปลัดกระทรวงนั้น ขณะนี้ได้เสนอเรื่องไปยัง ก.พ.ร.และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยใช้เวลาสักพักหนึ่ง" ผอ.สำนักพุทธฯ กล่าว


หน้า 32
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.