มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 5824 คน
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7795 ข่าวสดรายวัน


เทหล่อ"พระพุทธเจ้าน้อย" ประดิษฐาน-ลุมพินีสถาน
โครงการ ′บูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล′ จัดทำขึ้นเนื่อง ในวโรกาสครบรอบ 26 ศตวรรษของการกำเนิดพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ.2554 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2555

ดำเนินโครงการโดยคณะกรรมการกองทุนลุมพินีสถาน โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฝ่ายสงฆ์, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฝ่ายฆราวาส และ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

สำหรับที่มาของโครงการเกิดจากแรงบันดาลใจของคุณหญิงสุดารัตน์ เมื่อครั้งเดินทางไปกราบนมัสการสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เป็นครั้งแรกในชีวิต และได้ไปเห็นว่าสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีความชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก จึงขอทำหน้าที่เป็นสะพานบุญเชื่อมพลังแห่งศรัทธาของพี่น้องชาวไทยพุทธบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้านี้ให้มีความเหมาะสมสวยงามดังครั้งสมัยพุทธกาล

จนในที่สุดได้รับอนุญาตจากกองทุนพัฒนาลุมพินี รัฐบาลเนปาล ตลอดจนคณะกรรมการมรดกโลก ให้สามารถดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้ โดยได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2554 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่พุทธปรินิพพาน (ครั้งแรก โดยพระเจ้าอโศกมหาราช ครั้งที่ 2 โดยอูถั่น เลขา ธิการองค์การสหประชาชาติในสมัยนั้น

บัดนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เฟส ได้แก่ ทางเดินรอบวิหารมายาเทวี ความยาว 500 เมตร ลานสักการะหน้าเสาหินอโศก ขนาด 25x25 เมตร ลานสวดมนต์และลานปฏิบัติธรรม 5 ลาน และทางเดินรอบบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เสร็จเรียบร้อย โดยใช้งบประมาณจากพลังศรัทธาของประชาชนชาวไทย จำนวน 11,094,765.00 บาท

สำหรับโครงการก่อสร้าง เฟสที่ 3 คือ การก่อสร้างถนนเข้าสู่สวนอันศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Garden) บริเวณจุดที่พระพุทธ เจ้าประสูติ ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมทางเดิน 2 ข้าง รวมทั้งจัดสร้างลานประดิษฐาน พระ พุทธเจ้าน้อย (Baby Buddha) และอาคารอเนกประสงค์ ห้องพยาบาลฉุกเฉินพร้อมห้องน้ำ เพื่อบริการแก่พุทธ ศาสนิกชน ที่เดินทางมาสักการะสถานที่ประสูติจากทั่วโลก

ซึ่งขณะนี้ได้รับการอนุมัติแบบจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาลุมพินี (Lumbini Development Trust) และคณะกรรมการมรดกโลก (UNESSCO) และอยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียด เล็กน้อยโดยมีเป้าหมายให้การก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2555 เพื่อให้ทันการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีและเป็นปีมหามงคลของชาว ไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2555

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวถึงการดำเนินการโครงการก่อสร้างในระยะที่ 3 ว่า คณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติ จัดสร้างพระ พุทธรูปปางประสูติ ′พระพุทธเจ้าน้อย′ (Baby Buddha) ขนาด 3.55 เมตร และเพื่อเป็นการหลอมรวมหัวใจคนไทยให้เป็นหนึ่ง ให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมบุญในการจัดสร้าง ′พระพุทธ เจ้าน้อย′ (Baby Buddha) จึงได้มีการจัดทำแผ่นทอง เพื่อเชิญชวนชาวไทยร่วมทำบุญในราคาชุดละ 99 บาท ในชุดประกอบด้วย หนังสือรายละเอียดของโครงการ 1 เล่ม พร้อมแผ่นทอง

ทั้งนี้ แผ่นทองแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน ที่ 1 สำหรับเก็บไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคล ส่วนที่ 2 สำหรับเขียนชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด นำใส่ซองที่แนบมาเพื่อส่งมารวบรวมหล่อพระพุทธรูป ′พระพุทธเจ้าน้อย′ ร่วมทำบุญแผ่นทองจำนวน 99 บาท ได้ที่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น และที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นไป

โดยแผ่นทองทั้งหมดผ่านพิธีพุทธาภิเษก ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล และจะนำแผ่นทองทั้งหมดไปใช้ในการหล่อพระพุทธรูป ′พระพุทธ เจ้าน้อย′ เมื่อจัดทำ ′พระพุทธเจ้าน้อย′ เสร็จเรียบร้อย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานไปประดิษฐาน ณ บริเวณสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินี ครั้งที่ 3 ที่เกิดจากพลังศรัทธาของชาวไทย


หน้า 32
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.