มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 475 คน
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8252 ข่าวสดรายวัน


รับสัปดาห์วันอาสาฬหะ-เข้าพรรษา คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จัดถวายเป็นพุทธบูชา
พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และถวายเป็นพุทธบูชา 3 ประการ คือ ละเว้นการทำความชั่วทุกอย่าง มุ่งทำแต่ความดี ตามหลักอริยมรรค 8 การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และวันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น จึงได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาขึ้นสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมทุนการศึกษาและพิธีหล่อเทียนพรรษาและเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังเทศน์ ณ วัดใกล้บ้านด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมืองดเว้นการฆ่าสัตว์ การซื้อขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือสถานบริการหยุดกิจการในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2 วัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


หน้า 32
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.