มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 3195 คน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7599 ข่าวสดรายวัน


100ปี-สมเด็จสังฆราช อุปกรณ์แพทย์ร.พ.พหลฯ

เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในเดือนตุลาคม 2556 นับเป็นอุดมมงคลที่คณะสงฆ์ทั่วประเทศและประชาชนทั้งหลาย ได้ร่วมกันถวายเป็นสักการบูชา

สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะผู้อำนวยการ มูล นิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาเห็นว่าโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งตั้งอยู่ จ.กาญจนบุรี อันเป็นพระชาติภูมิของสมเด็จพระสังฆราช ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อก่อสร้าง 'ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก' เป็นอาคารคนไข้ขนาด 298 เตียง สูง 8 ชั้น กำหนดแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2555

แต่ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ประกอบด้วย

- ศูนย์จักษุวิทยา อาทิ เครื่องวัดสายตาแบบคอมพิวเตอร์, เครื่องตรวจตาส่วนหน้า, เครื่องตรวจขั้วจอประสาทตา ฯลฯ

- ศูนย์ส่องกล้องอวัยวะภายใน แผนกศัลยกรรม อาทิ ชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวีดิทัศน์, กล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์, ชุดกล้องส่องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารระบบวีดิทัศน์ ฯลฯ

- ศูนย์โสต ศอ นาสิก อาทิ กล้องผ่าตัดหู คอ จมูก รุ่น OPMI Monena พร้อมขาตั้งพื้น รุ่น S7 ครบชุด, เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง, เครื่องมือคีบสิ่งแปลกปลอมในหลอดลม ฯลฯ

- ศูนย์ส่องกล้องอวัยวะภายใน แผนกสูติ-นรีเวชกรรม อาทิ เครื่อง ส่องตรวจอวัยวะภายใน เครื่องจี้ตัดปากมดลูก เตียงตรวจภายในชนิด ปรับระดับ ฯลฯ

- ศูนย์ส่องกล้องอวัยวะภายใน แผนกศัลย กรรมออร์โธปิดิกส์ อาทิ ชุดเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อในสารละลายด้วยคลื่นความถี่, เครื่องควบคุมความดันและการไหลของน้ำและสาร ละลายภายในข้อ ฯลฯ

นอกจากนี้ เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ในห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยนอกทั่วไป ชั้น 1, หอผู้ป่วยอุบัติเหตุด้านสมองและหอผู้ป่วยหนักด้านศัลยกรรม ชั้น 1, หอผู้ป่วยสามัญ ชั้น 2-7, หอผู้ป่วยเฉพาะโรค (หัวใจ) ชั้น 7, ห้องพิเศษ ชั้น 2-7 และห้องผ่าตัด ตึก ญสส.

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตรียมบุคลากร คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 250 ล้านบาท

มูลนิธิมหามกุฏฯ ได้สนับสนุนด้วยการจัดทำ 'โครงการจัดหาทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี ในปี 2556' เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช อีกทั้งเพื่อสาธารณประโยชน์แก่มหาชนสืบไป

'นายบัณฑูร ล่ำซำ' ประธานกรรมการผู้จัด การมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นประธานจัดหาทุนทรัพย์จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี เพื่อถวายเป็น สักการบูชาแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชปรารภพระราช ทานแนวทางการจัดหาทุนให้เป็นความเอื้อเฟื้อจากทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมประสานความร่วมมือฉลองพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ในการนี้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดระดมทุนในโครงการด้วยการรับบริจาคเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่ง ชื่อบัญชี "100 ปี สังฆราชเพื่อ ร.พ.พหลฯ" หรือการบริจาคเงิน ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ www. sangharajacentennial.org.

อีกทั้งมูลนิธิมหามกุฏฯ ได้จัดจำหน่ายหนังสือ 颼 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช' ราคาเล่มละ 100 บาท ผ่านธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่ง

สำหรับวันเปิดตัวโครงการจัดหาทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา มูลนิธิมหามกุฏฯ กำหนดวันแถลงข่าวเปิดโครงการในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้เห็นสมควรร่วมฉลองพระราชศรัทธา ด้วยการจัดโครงการ 'สังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี' เป็นอนุโครงการจัดหาทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ที่ฝ่ายบรรพชิตจะได้ร่วมกันด้วยการให้แต่ละวัดหรือแต่ละกลุ่มคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมระดมทุนด้วยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม อาทิ การทอดผ้าป่า ตั้งตู้รับบริจาค เป็นต้น เพื่อนำเงินสมทบทุนโครงการดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์

การดำเนินโครงการนี้จะตั้งตู้รับบริจาคที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ตามวัดทั่วไปหรือองค์กรทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้แต่ละวัดจัดตั้งกองผ้าป่า และจัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อรวบรวมเงินทุนพร้อมบัญชีรายนามผู้บริจาคแล้ว ให้นำส่งเจ้าคณะจังหวัด เพื่อรวบรวมส่งเจ้าคณะภาค ก่อนนำส่งเจ้าคณะใหญ่ จากนั้นมหาเถรฯ จะได้นำส่งมูลนิธิมหามกุฏฯ ต่อไป


หน้า 32
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.