มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 912 คน
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7624 ข่าวสดรายวัน


จัดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด
นายละคม เชื้อช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง เปิดเผยว่า อบต.บางเป้า ได้จัดโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง หรือโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด มัสยิด โบสถ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง โดยการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามในอดีตที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ได้เห็นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง ชวนกันไปวัด โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเยาวชนในตำบลบางเป้า ได้ฟังธรรมเทศนา พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม จากปราชญ์ชาวบ้าน หรือบุคคลที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือและการให้ความรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปศึกษาดูงาน ณ วัดขวด จ.สงขลา และมัสยิดกลางหาดใหญ่ จ.สงขลา อีกด้วย


หน้า 32
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.