มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 3472 คน
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6983 ข่าวสดรายวัน


พระสมเด็จอรหัง


เปิดตลับพระใหม่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ครบ 20 ปี ในวันที่ 21 เมษายน 2552 และทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา (8 รอบ) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 เป็นอุดมมงคลสูงสุด

ในวโรกาสดังกล่าวนี้ วัดเวฬุวัน อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย ซึ่งเป็นวัดในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งพระองค์ทรงรับการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ฯ ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์

กล่าวถึงประวัติพระสมเด็จอรหัง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2506 น.ท.กวี รัตนวโรภาส ได้นิมิตเห็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ในนิมิตนั้น เจ้าประคุณสมเด็จฯ แจ้งว่า ที่มาพบเพราะท่านมีความประสงค์จะให้สร้างพระผงให้มากที่สุดแล้วนำไปถวายวัดใดก็ได้

น.ท.กวี จึงได้รวบรวมผงวิเศษ 5 ประการ คือ ผงอิทธิเจ ผงปัถมัง ผงมหาราช ผงพุทธคุณ ผงตรีนิสิงเห เกสรดอกไม้ 108 ผสมทำผงมงคล ตามตำราการสร้างพระผงสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)

ในการสร้างพระสมเด็จอรหังครั้งนี้ ผู้สร้างได้ถวายหลวงปู่อ่อง ยโสธโร วัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 8 เมษายน 2511 ได้ฤกษ์ประกอบพิธีการสร้างพระสมเด็จอรหัง โดยมีหลวงปู่อ่อง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อสร้างแล้วเสร็จ ได้นำไปเข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกที่วัดประสาท บุญญาวาส กรุงเทพฯ ในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2511

ครั้นถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2512 ได้ดำเนินการสร้างพระสมเด็จอรหังต่อไป แล้วนำพระผง พร้อมมวลสารเข้ามหาพุทธาภิเษกที่วัดชิโนรส เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ รวม 10 วัน 10 คืน สิ้นสุดการสร้างพระผงสมเด็จในวันที่ 5 กันยายน 2512 ก่อนถวายให้หลวงปู่อ่อง นั่งบริกรรมภาวนาอธิษฐานจิตเป็นเวลายาวนานถึง 5 ปี

ต่อมาเมื่อน.ท.กวีถึงแก่กรรมลง น.ส.ทิพอาภา รัตนวโรภาส บุตรสาว จึงได้นำพระผงสมเด็จอรหังดังกล่าว น้อมถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทั้งนี้ เจ้าประ คุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับพระสมเด็จอรหังไว้ แล้วโปรดให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จัดพิธีพุทธาภิเษกอีก ครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 15.19 น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม เป็นประธานจุดเทียนชัย

อีกทั้งประทานอนุญาตให้สำนักเลขา นุการฯ มอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา โดยเสด็จพระกุศลในสมเด็จพระสังฆราช ในการสร้างพระ บรมธาตุเจดีย์ ณ วัดเวฬุวัน อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย

พระสมเด็จอรหัง มีลักษณะเป็นพระผง ผสมผงกรุสมเด็จบางขุนพรหม และวัดระฆัง พุทธศิลป์ พระสมเด็จทรงเจดีย์ ด้านหลังลงยันต์อักขระขอมสามตัว ประกอบด้วยคำว่า อรหัง จำนวนสร้าง 4,999 องค์ ราคาบูชาองค์ละ 1,999 บาท

รายได้ทั้งหมดนำไปสมทบทุนสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดเวฬุวัน จ.หนองคาย


หน้า 32
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.