มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1419 คน
วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7618 ข่าวสดรายวัน


มงคล100ปี-พระสังฆราช ซื้ออุปกรณ์แพทย์ร.พ.พหลฯ

เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในเดือนตุลาคม 2556 นับเป็นอุดมมงคลที่คณะสงฆ์ทั่วประเทศและประชาชนทั้งหลายได้ร่วมกันถวายเป็นสักการบูชา

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาเห็นว่าโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งตั้งอยู่ จ.กาญจนบุรี อันเป็นพระชาติภูมิของสมเด็จพระสังฆราช ได้รับงบประ มาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อก่อสร้าง 'ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก' เป็นอาคารคนไข้ขนาด 298 เตียง สูง 8 ชั้น กำหนดแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2555

แต่อาคารหลังใหม่นี้ ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ เตรียมบุคลากร คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 250 ล้านบาท

มูลนิธิมหามกุฏฯ ได้สนับสนุนด้วยการจัดทำ 'โครงการจัดหาทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี ในปี 2556' เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช อีกทั้งเพื่อสาธารณประโยชน์แก่มหาชนสืบไป

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการผู้จัดการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวเปิดโครงการจัดหาทุนทรัพย์ซื้ออุป กรณ์และเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

นายบัณฑูร กล่าวในการแถลงข่าวเปิดโครง การว่า เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในเดือนตุลาคม 2556 นับเป็นอุดมมงคลที่คณะสงฆ์ทั่วประเทศและประชาชนทั้งหลาย ได้ร่วมกันถวายเป็นสักการบูชา ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริจัดทำโครงการจัดหาทุนทรัพย์ ซื้ออุป กรณ์และเครื่องมือแพทย์ ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี โดยมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธาน และโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชปรารภพระราช ทานแนวทางการจัดหาทุนให้เป็นความเอื้อเฟื้อจากทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมประสานความร่วมมือฉลองพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

สมเด็จพระวันรัต กล่าวว่า มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดระดมทุนในโครงการด้วยการรับบริจาคเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่ง ชื่อบัญชี 颼 ปี สังฆราชเพื่อ ร.พ.พหลฯ' หรือการบริจาคเงินผ่านเว็บไซต์ของโครงการ www.sangharajacentennial.org ผ่านวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

อีกทั้ง มูลนิธิมหามกุฏฯ ได้จัดจำหน่ายหนังสือ 颼 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช' ราคาเล่มละ 100 บาท จัดพิมพ์จำนวน 50,000 เล่ม จำหน่ายที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ให้แก่อาคารหลังใหม่

สำหรับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี ให้บริการผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ปัจจุบันมีผู้ป่วยมาใช้บริการผู้ป่วยนอกสูงถึงวันละ 1,500 ราย และมีผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเฉลี่ยสูง ถึงวันละเกือบ 500 ราย ทำให้ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก การระดมทุนทรัพย์ครั้งนี้ เพื่อถวายบูชาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช และยังเป็นการช่วยรักษาผู้ป่วยยากไร้อีกด้วย

ส่วนในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เชิญดอกไม้พระราชทาน 1 แจกัน ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 98 ปี โดยมีสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นผู้แทนรับแจกันดอกไม้พระราชทาน

จากนั้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 19 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระวันรัตผู้แทนพระองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 499 รูป ที่อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.