มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 785 คน
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8327 ข่าวสดรายวัน


รอบด้านวงการพระ


อริยะ เผดียงธรรม chatchyros@hotmail.com


... "ศีลที่มานอกจากปาฏิโมกข์ทั้ง หมด อันพระภิกษุจะพึงศึกษาปฏิบัติ มีจำนวนมาก แม้ไม่ได้บ่งว่ามีจำนวนเท่าไร แต่เมื่อศึกษาก็จะรู้ได้ว่า สิ่งใดที่ทำแล้วไม่เหมาะสมกับสมณะ สิ่งนั้นก็ไม่ควรทำ เพราะเป็นอาบัติหรือขาดศีลทั้งสิ้น เช่น การกระโดดหรือการวิ่ง หรือการนุ่งห่มแบบฆราวาส เป็นต้น" สารธรรมมงคล พระ สาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพฯ... สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ทรงมีพระเมตตาต่อโรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นอย่างมาก ในครั้งที่พระองค์ยังประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศ ทรงพระดำเนินตรวจตราความเรียบร้อยภายในวัดและโรงเรียนเป็นกิจวัตรประจำ จนเป็นที่ชินตาในเหล่าลูกบวรและชาวชุมชนในย่านวัดบวรนิเวศ... ในปีพุทธศักราช 2556 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2556 วัดบวรนิเวศวิหาร และโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จัดโครงการนาคกตัญญู บรรพชาสามเณร 101 รูป ถวายเป็นพระกุศลในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 22 ก.ย. ถึงวันที่ 6 ต.ค. 2556 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร... วัดบวรนิเวศวิหาร และโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จึงขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสามเณร รูปละ 3,000 บาท ท่านจะได้รับ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ "สัมพุทโธ" เป็นที่ระลึก เป็นเจ้าภาพหรือบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ แขวงบวร นิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2282-0025 ต่อสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 103, 151 หรืองานการเงิน 125 หรืองานประชาสัมพันธ์ 130... "วัดบ้านสวน" ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดพัทลุง ตามตำนานเล่าว่า พ่อท่านนอโม ศิษย์คนสำคัญของสำนักเขาอ้อ บุกเบิกและสร้างวัดแห่งนี้ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2070 กล่าวกันว่าพ่อท่านนอโมโดดเด่นด้านวิทยาคมและพิธีกรรมต่างๆ มีชื่อเสียงในเรื่องเวทวิทยาคม... เมื่อปี พ.ศ.2549 วัดบ้านสวน สร้างวัตถุมงคลรุ่นจตุราจารย์ ดำเนินการจัดสร้างโดย พระครูโสภณกิตยากร หรือ พระอาจารย์รรรสิริ รองเจ้าอาวาส มีแนวคิดสร้างวัตถุมงคลสูตรพระคาถานอโม เพื่อสืบสายปรมาจารย์สำนักเขาอ้อถึงสำนักวัดบ้านสวน จัดสร้างวัตถุมงคลให้มีรูปเหมือนของ พ่อท่านนอโม วัดบ้านสวน, พ่อท่านทองเฒ่า วัดเขาอ้อ, พ่อท่านเอียด วัดดอนศาลา และ พ่อท่านคง วัดบ้านสวน พร้อมกับได้นำรูปพระปิดทั้ง 8 ท่าทาง หรือที่เรียกกันว่า ปิดทวาร มารวมอยู่ด้วย ซึ่งได้ถอดแยกออกเป็นส่วนๆ จากการสร้างพระปิดตา มหาอุดของปรมา จารย์ในอดีต วัตถุมงคลนี้จึงมีชื่อว่า "จตุราจารย์"... พระครูขันตยาภรณ์ หรือ หลวงพ่อพรหม เจ้าอาวาสวัดบ้านสวน อุปถัมภ์การจัดสร้าง และประกอบพิธีพุทธา ภิเษก ณ วิหารพ่อท่านนอโม เมื่อวันอังคารที่ 18 เม.ย. 2549 ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อครบชุด วัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อนำรายได้ไปบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดบ้านสวน และนำรายได้ไปก่อสร้างบันไดขึ้นถ้ำพ่อท่านนอโม ณ บ้านเขาดิน หมู่ที่ 5 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง... ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปเหมือนพ่อท่านนอโม เต็มองค์นั่งกัมมัฏฐาน โดยได้นำรูปพระปิดทั้ง 8 ท่าทาง หรือที่เรียกกันว่า ปิดทวาร ได้ถอดแยกออกเป็นส่วนๆ จากการสร้างพระปิดตามหาอุดของปรมาจารย์ในอดีต มารายล้อมรวมอยู่ด้วยกัน ด้านหลังเหรียญ เป็นรูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์สายเขาอ้อ 3 รูป คือ พ่อท่านทองเฒ่า หรือ พระครูสังฆวิจารย์ฉัตรทันต์บรรพต อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อ, พ่อท่านเอียด หรือ พระครูสิทธิยาภิรัต อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนศาลา และ พ่อท่านคง หรือ พระครูพิพัฒน์ สิริธร อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านสวน... เหรียญจตุราจารย์ ปี 2549 มีเหรียญเนื้อเงิน สร้างจำนวน 49 องค์ เนื้อสามกษัตริย์ 500 องค์ เนื้อพ่นทรายเงิน 1,000 องค์ เนื้อพ่นทรายทอง 1,000 องค์ และเนื้อทองแดง 2,000 องค์ ปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้หายาก เพราะจัดสร้างจำนวนน้อย...


หน้า 31
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.