มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2293 คน
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7835 ข่าวสดรายวัน


พระเมธีธรรมาลังการ เถระชั้นผู้ใหญ่เมืองแพร่


อริยะโลกที่ 6
สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์พระเมธีธรรมาลังการ (ประยุทธ ภูริทัตโต)เป็นพระเถระนักพัฒนาที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์ เพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในการปฏิบัติธุดงควัตร สันโดษ เป็นกิจวัตร มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย จนเป็นที่เลื่อมใสนับถือศรัทธาของชาวบ้านทั่วไปปัจจุบัน พระเมธีธรรมาลังการ สิริอายุ 47 พรรษา 26 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดแพร่และเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่อัตโนประวัติ พระเมธีธรรมาลังการ มีนามเดิมว่า ประยุทธ วงศ์ยศ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ย.2508 ณ บ้านเลขที่ 23 หมู่ 3 บ้านนาแก ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ โยมบิดา-มารดาชื่อ นายมั่นและนางคำ วงศ์ยศ มีพี่น้องจำนวน 6 คนในช่วงวัยเยาว์ได้ศึกษาจบชั้นประถมปีที่ 4 ในหมู่บ้าน ต่อมาวันที่ 18 มิ.ย.2520 ได้เข้าพิธีบรรพชา ณ พัทธสีมาวัดนาหลวง อ.ลอง จ.แพร่ โดยมีพระครูอดุลยธรรมรังสี (หลวงปู่สี) เจ้าอาวาสวัดนาหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนาแกและเดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดศรีดอนคำ สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โทพ.ศ.2525 ครูบาสมจิต จิตคุตโต เจ้าอาวาสวัดสะแล่ง ได้ชวนให้ไปอยู่ที่วัดสะแล่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและวัตรปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี ในปี พ.ศ.2526 หลังเทศกาลสงกรานต์ปีนั้นผ่านพ้นไปได้ขอลาสิกขากับครูบาสมจิต โดยให้เหตุผลว่าจะไปดูแลน้องอีก 3 คนครูบาสมจิตไม่อนุญาต ให้ข้อคิดว่า 'สึกไปก็ช่วยอะไรใครไม่ได้ จงช่วยตัวเองเสียก่อน ยังไม่อนุญาตให้กลับไปนอนคิด 1 คืน จากนั้นได้กลับมาเรียนครูบาสมจิตว่าไม่ลาสิกขาขอศึกษาต่อก็แล้วกัน'ในปีเดียวกัน ท่านได้ย้ายมาเรียนภาษาบาลี ณ สำนักวัดหนองม่วงไข่ โดยมีพระราชรัตนมุนี (รส คนธรโส) เจ้าคณะจังหวัดแพร่และเจ้าสำนักศาสนศึกษาและมีหลวงพ่อโอภาสธรรมานุยุต (เปล่ง กิตติวัณโณ) เป็นรองเจ้าอาวาส และมีพระอาจารย์มหาหนูปัน ญาณกิตติ เป็นอาจารย์ใหญ่ (ปัจจุบัน คือ พระปริยัติสุนทร) พร้อมจดจำคำสอนของพระอาจารย์ที่ให้ว่า 'สักวา เป็นนักเรียน เพียรศึกษา ออกบ้านมา แต่ไกล สู้ไม่ถอย พ่อและแม่ อยู่บ้าน เฝ้ารอคอย สู้ไม่ถอย สักร้อยครั้ง คงดังเอย'สามเณรประยุทธตั้งอธิษฐานว่า 'ภายใน 3 ปี ถ้าไม่ได้มหาเปรียญจะไม่กลับบ้าน และความฝันก็เป็นจริง พ.ศ.2526 สอบได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2527 สอบได้ ป.ธ.1-2 พ.ศ.2528 สอบได้ ป.ธ.3 พ.ศ.2529 สอบได้ ป.ธ.4'พ.ศ.2529 เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดสะแล่งพ.ศ.2530 ได้กราบลาพระราชรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงไข่ ไปศึกษาต่อที่วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2531 สามารถสอบได้ ป.ธ.5 พ.ศ.2532 สอบได้ ป.ธ.6 พ.ศ.2533 สอบได้ ป.ธ.7ต่อมาได้รับคำแนะนำจากเจ้าคุณพระเทพปริยัติเมธี (เจ้าคณะภาค 17 ในปัจจุบัน) ให้ไปเรียนที่กรุงเทพฯ ได้พำนักที่วัดใหม่พิเรนทร์หลังจากได้ที่พักแล้วก็มุ่งมั่นศึกษาเรียนหนังสือ พร้อมทั้งสมัครสอบเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดมหาธาตุ ใช้เวลา 4 ปี สอบได้ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ. เกียรตินิยม) พร้อมกับสอบได้ ป.ธ.9 เมื่อปี พ.ศ.2538จากนั้นท่านเดินทางกลับบ้านเกิดสนองงานของคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และได้ศึกษาต่อปริญญาโทลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ ท่านได้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดแพร่ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พระอุปัชฌาย์กระทั่ง ปี พ.ศ.2554 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ทำหน้าที่ปกครองพระภิกษุ-สามเณร อย่างมีระเบียบงานด้านการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2531-2554 ท่านเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักวัดคลองโพธิ์ วัดใหม่พิเรนทร์ รวมทั้งเป็นอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระบาทมิ่งฯเกียรติคุณที่ได้รับพ.ศ.2538 ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศด้วยความวิริยอุตสาหะทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา โดยมิได้รู้ถึงความเหน็ดเหนื่อย พ.ศ.2547 ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่พระเมธีธรรมาลังการพระเมธีธรรมาลังการ นับเป็นพระที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สร้างคนให้เป็นคนดีของสังคม ด้วยธรรมะและการศึกษาทางโลกและทางธรรม ถือเป็นพระเถระที่ตั้งใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.