มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2380 คน
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7058 ข่าวสดรายวัน


พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ พระกัมมัฏฐาน-กาญจนบุรี


อริยะโลกที่ 6"พระครูภาวนาสุทธาจาร" หรือ "พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ" เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นพระเถระที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอน เจริญรอยตามวัตรปฏิบัติของครูบาอาจารย์โดยเคร่งครัด กอปรด้วยความกตัญญูกตเวทิตาอย่างมิรู้เสื่อมคลาย เป็นพระสายกัมมัฏฐานที่สาธุชนกราบไหว้ได้โดยสนิทใจ

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า สาคร แสงมุกดา เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2488 ณ บ้านโนนสงเปลือย ต.หนองบัว อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี

ในช่วงวัยเยาว์ หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านนาวังเวิน ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ท่านมิได้ศึกษาต่อ ด้วยเหตุที่ทางบ้านไม่สนับสนุน อีกทั้งโยมตาท่านอยากให้มาช่วยกันดูแลกิจการเรือกสวนไร่นา วัวควายของครอบครัว

ด้วยทางครอบครัวถือได้ว่ามีฐานะดีพอสมควร เมื่อว่างจากกิจการงานที่ทำแล้ว ท่านมีโอกาสติดตามโยมมารดาและญาติผู้ใหญ่ไปวัดอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น เมื่ออายุครบบวช ท่านจึงตัดสินใจกราบขออนุญาตโยมบิดา-โยมมารดา ลาบวชเพื่อศึกษาธรรม โดยได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2508 ณ พัทธสีมา วัดมหาชัย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนอง บัวลำภู มีพระพิศาลคณานุกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระสมุห์คำบาล เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ได้รับนามฉายาว่า ธัมมาวุโธ อันมีความหมายว่า "ผู้มีธรรมเป็นอาวุธ" สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ท่านได้อยู่จำพรรษาแรก ณ วัดมหาชัย

ครั้นเมื่อทางบ้านได้อนุโมทนาการบวชของท่านพอสมควรแล้ว ได้ขอให้ท่านลาสิกขาบทเพื่อมาดูแลไร่นาและบ้านต่อไป หากแต่ด้วยท่านมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วว่าจะบวช ดังนั้นท่านจึงผัดผ่อนเรื่อยมา

กระทั่งพ้นช่วงออกพรรษา ท่านจึงกราบลาอุปัชฌาย์เดินทางเพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ต่อไป โดยท่านตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่อยู่ในจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย ด้วยอยู่ใกล้บ้านใกล้ญาติโยมเกินไป

ท่านออกเดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดอุดรธานี ไปลงที่วัดนิรมลวัฒนา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ท่านได้มีโอกาสพบท่านพระอาจารย์ทองดี ชุตินธโร เป็นครั้งแรก ซึ่งมาร่วมลงอุโบสถที่วัดแห่งนี้ และได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านพระอาจารย์ทองดี เรื่องครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งขณะนั้นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เริ่มทยอยเดินทางกลับสู่ภาคอีสานแล้ว

พระอาจารย์สาครได้มีโอกาสเข้ากราบนมัสการ หลวงปู่หลุย จันทสาโร พร้อมกับได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนา อบรมสั่งสอน ฝึกความอดทน และรับการแนะนำธรรมะภาคปฏิบัติจากหลวงปู่หลุยอีกด้วย

พระอาจารย์สาคร ได้อยู่ดูแลรับใช้อุปัฏฐากและติดตามหลวงปู่ออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดเลย รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง

พ.ศ.2510 พระอาจารย์สาคร ยังได้มีโอกาสเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งขณะนั้นกำลังอาพาธ และมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่สำคัญหลายรูปมาถวายการดูแลหลวงปู่ อันได้แก่ ท่านพระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ, ท่านพระอาจารย์วัน อุตตโม เป็นต้น ซึ่งถือเป็นโชคดีของพระอาจารย์สาครที่ได้มีโอกาสรับใช้ครูบาอาจารย์ในคราวนั้นด้วย

ครั้นเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม พระอาจารย์สาคร ได้กราบลาจากหลวงปู่หลุย และได้พิจารณาแสวงหาที่ปฏิบัติธรรม โดยท่านได้เลือกไปแสวงหาความสงบวิเวกทางแถบจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเห็นว่าสถานที่นั้นยังไม่ค่อยมีพระปฏิบัติมาพำนักอยู่

เมื่อถึงทองผาภูมิ ท่านได้สอบถามหาโยมผู้อุปถัมภ์วัดในละแวกนั้น ให้พาท่านไปดูถ้ำต่างๆ เพื่อเป็นที่พำนักปฏิบัติธรรม พวกโยมได้พาไปดูถ้ำหลายแห่ง จนในที่สุดท่านมาพบถ้ำแก่งกระโต่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นที่จำพรรษาในคราวนั้นเอง

ดังนั้น ท่านจึงตัดสินใจนำพาคณะญาติโยมผู้มีศรัทธา เริ่มก่อสร้างเสนาสนะ และท่านได้อยู่จำพรรษา ณ สถานที่นี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เรื่อยมา ต่อมาท่านได้สร้างเสนาสนะเพิ่มเติม จนเมื่อปี พ.ศ.2533 ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ มีนามว่า "วัดเวฬุวัน"

พ.ศ.2537 พระอาจารย์สาครได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

นับจากวันที่ได้เริ่มสร้าง "วัดเวฬุวัน" เป็นต้นมา สถานที่แห่งนี้ได้สร้างได้อบรมพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และได้อบรมสั่งสอนอุบาสก อุบาสิกา สาธุชนโดยทั่วไป ให้ดำรงอยู่ในเส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก


หน้า 31
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.