มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 686 คน
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7233 ข่าวสดรายวัน


อัญเชิญบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร ประดิษฐานเทศบาลเกาะคา-ด้วยขบวนช้าง-ม้า
พล.ท.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประดิษฐาน ณ พลับพลาที่ประทับชั่วคราว ณ เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับจังหวัดลำปาง และประชาชนชาวลำปาง ได้ดำเนินการจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี 2535 และเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ตลอดจนเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของประชาชาวจังหวัดลำปางและประชาชนทั่วไป โดยมีพล.ต.นิธินันท์ ไชยวัฒนพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เจ้านายฝ่ายเหนือ บุคคลสำคัญในจังหวัด และข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประชาชนชาวจังหวัดลำปางเข้าร่วมพิธี

สำหรับพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง อยู่ในพระอิริยาบถทรงม้าศึก ขนาดเท่าครึ่งของคนจริง พร้อมไพร่พล 9 นาย ความสูงจากฐานโดยประมาณ 12 เมตร ปั้นโดยสำนักสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์ กรมศิลปากร หล่อโลหะที่บริษัท เอเชีย ไฟน์อาร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้งบประมาณก่อสร้าง 12 ล้านบาท โดยเงินบริจาคของชาวลำปางและชาวไทยทั้งประเทศที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณและรำลึกถึงพระปรีชาสามารถแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ขบวนอัญเชิญได้เดินทางถึง อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 ก.ย. เวลา 08.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ถวายเครื่องราชสักการะและอ่านโองการเพื่ออัญเชิญพระบรมรูป เข้าสู่เมืองเขลางค์ นครลำปาง ชาว อ.เถิน จัดพิธีฟ้อนรับตามประเพณีล้านนา

จากนั้นขบวนเคลื่อนผ่าน อ.สบปราบ เข้าสู่ อ.เกาะคา มีประชาชนจำนวนมากร่วมถวายสักการะและโปรยข้าวตอกดอกไม้ตลอดเส้นทาง และก่อนเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะคา ได้จัดรูปขบวนอัญเชิญแบบสถลมารค (ขบวนเสด็จทางบกตามแบบโบราณ) ถวายอย่างสมพระเกียรติ ประกอบด้วย ขบวนรถอัญเชิญพระบรมรูป ด้วยขบวนม้า 20 ม้า ขบวนช้าง 9 ช้าง ขบวนไพร่พล ขบวนรถม้าลำปาง จากนั้นได้มีการเคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณเทศบาลตำบลเกาะคา อย่างยิ่งใหญ่อลังการ


หน้า 31
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.