มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 441 คน
วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7247 ข่าวสดรายวัน


ที่ดินของวัด


คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา


แน่ล่ะ! ที่ดินของวัดย่อมมิใช่ที่ดินของใครคนใดคนหนึ่ง แม้กระทั่งเจ้าอาวาสวัดก็ไม่ใช้เจ้าของที่ดินที่วัดตั้งอยู่ หากแต่ว่าวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป

ท่านจึงมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของวัดเท่านั้น ส่วนที่ดินที่เจ้าอาวาสได้มาโดยส่วนตัว เช่นพินัยกรรมยกให้ท่าน (มิใช่ยกถวายวัด) ท่านซื้อด้วยเงินส่วนตัวที่ดินนั้นย่อมไม่ใช่ที่ดินของวัด

ตามกฎหมายสงฆ์ที่ดินของวัดมี 2 ชนิด ได้แก่ ที่วัดคือที่ดินที่วัดนั้นตั้งอยู่ และที่ธรณีสงฆ์ คือ ที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของวัด ที่ดินนี้อาจจะอยู่ติดต่อกับที่วัดหรืออยู่ห่างไกลจากวัด ทั้งที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ไม่มีใครสามารถซื้อขายได้

ถึงตรงนี้ก็จะมีคำถามขึ้นว่าถ้าจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับที่ดินของวัด จะกระทำได้หรือไม่ อย่างไร คำตอบก็คือที่ดินของวัดเป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี บุคคลใดจะยกอายุความขึ้นต่อสู้ก็มิได้ เว้นเสียแต่ว่า

ประการแรก ส่วนราชการ รัฐ วิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของวัดขอโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม แต่จะใช้ที่ดินวัดฟรี ก็ไม่ได้ เพราะว่าหากเจ้าอาวาสรูปใดให้ใครใช้ที่วัดฟรีๆ ท่านก็ผิดวินัยสงฆ์ ในกรณีของส่วนราชการจึงต้องมีการจ่ายค่าทดแทน เรียกว่า ค่าผาติกรรม

การผาติกรรมที่ดินของวัด คือ การโอนที่ดินกรรมสิทธิ์ในที่ดินวัด ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ให้แก่ส่วนราชการซึ่งจำเป็นต้องใช้ที่ดินวัด เช่น ตัดถนนทางหลวงวัด สร้างคลองชลประทาน เขื่อน ฯลฯ โดยการผาติกรรมดังกล่าวต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ให้แก่หน่วยราชการนั้นๆ หรือมีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหา ริมทรัพย์ ค่าทดแทนที่จ่ายแก่วัดเรียกว่า เงินค่าผาติกรรม

ประการที่สอง เอกชนมีที่ดินของตนอยู่ติดต่อกับที่ดินของวัด แต่ที่ดินของเอกชนไม่มีทางออก เป็นที่ดินตาบอด ประสงค์จะขอทางออก ผ่านที่ดินของวัด ต้องขอทำสัญญาเช่าที่ดินของวัดเพื่อเป็นทางเข้าออก เรียกว่า การขอจดทะเบียนทางภาระจำยอมผ่านที่ดินของวัด

เริ่มงงหรือยังครับท่านผู้อ่าน ถ้ายังไม่งง ผมมีเรื่องคุยเกี่ยวกับที่ดินศาสนสมบัติอีก เกรงว่าจะทำให้ท่านผู้อ่านสับสนยิ่งขึ้น ขอยกไปคราวหน้าครับสมชาย สุรชาตรี

ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


หน้า 32
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.