มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2093 คน
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7206 ข่าวสดรายวัน


จาก 19 ก.ย. 2549 ก้าวถึง "19 ก.ย. 2553" กับ เรื่องของคนดี

ยิ่งภายในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินวุ่นด้วยปัญหาและความขัดแย้งมากเพียงใด ยิ่งฉายสะท้อนให้เห็นถึงความปัญญาอ่อนอันเนื่องจากรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน 2549 มากเพียงนั้น

ทั้งหมดย่อมสัมพันธ์กับการคงอยู่ของ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา

ทั้งหมดย่อมสัมพันธ์กับท่วงทำนองการเป็นส.ว.น้ำดีระดับ นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ ระดับ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ระดับ นายสมชาย แสวงการ ระดับ นายไพบูลย์ นิติตะวัน

เพราะท่านเหล่านี้ล้วนเคลื่อนไหวเหมือนกับเป็นดาวบริวาร คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา

ขณะที่ท่านเหล่านี้อ้างความชอบธรรมในการดำรงตำแหน่งของ คุณหญิงมาจากประกาศคปค.

น่าสนใจก็ตรงที่ คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 1 ไม่เห็นด้วย

น่าสนใจก็ตรงที่หัวหน้าคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 1 คือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันเป็นผลพวงจากการรัฐประหาร

กรณีตำแหน่งผู้ว่าการสตง.จึงสัมพันธ์กับเหตุการณ์วันที่ 19 กันยายน 2549 อย่างแนบแน่นหากไม่มีสถานการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และมีการออกประกาศคปค.ฉบับที่ 29 คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คงไม่มีข้ออ้างในการอยู่ในตำแหน่งต่อไป

แม้วัยและสังขารจะล่วงผ่าน 65 ปีแล้วก็ตาม

เช่นเดียวกับ หากไม่มีสถานการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 คนดีอย่าง นายประสาร มฤคพิทักษ์ คงไม่ได้เข้าไปทำงานในทำเนียบรัฐบาล และคงไม่ต่อสายยาวจนได้เป็น ส.ว.สรรหาอย่างทุกวันนี้

เช่นเดียวกับ นายสมชาย แสวงการ เช่นเดียวกับ นายไพบูลย์ นิติตะวัน

นี่ย่อมเป็นเรื่องสมประโยชน์ไม่เพียงแต่จากสถานการณ์รัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เท่านั้น

หากแต่ยังมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่างคนดีอย่าง คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา และคนดีอย่าง นายประสาร มฤคพิทักษ์ อย่าง นายสมชาย แสวงการ

ท่านเหล่านี้ย่อมขอบคุณสถานการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 แน่นอนกระนั้น หากศึกษากระบวนการทางการเมืองจากสถานการณ์รัฐ ประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 กระทั่งเวลาผ่านมาจนใกล้จะถึงวันที่ 19 กันยายน 2553 เป็นเวลา 4 ปี

เวลา 4 ปีย่อมสะท้อนให้เห็นความเป็นอนิจจังในทางการเมืองอย่างเด่นชัดยิ่ง

ที่เคยเห็นว่าเป็น "คนดี" กาลเวลาที่ผ่านมา 4 ปีก็เริ่มไม่แน่เสียแล้วว่าจะเรียกว่า "คนดี" ได้อย่างเต็มปากเต็มคำหรือไม่

ไม่ว่าคนนั้นจะชื่อ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ไม่ว่าคนนั้นจะชื่อ นายประสาร มฤคพิทักษ์

เพราะว่าเวลา 4 ปีมีการกระทำมากหลายเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อายุล่วงปีที่ 65

ตำแหน่งผู้ว่าการสตง.ในปีที่ 65 จึงเป็นหินลองทองอันคมแหลม

ไม่เพียงแต่จะพิสูจน์ความเป็นคนดีของ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา หากแต่กำลังพิสูจน์ความเป็นคนดีของ นายประสาร มฤคพิทักษ์ นายไพบูลย์ นิติตะวัน อย่างยอดเยี่ยม

เหมือนกับกำลังพิสูจน์ผลจากรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 อยู่ในขณะนี้ทุกอย่างดำเนินไปตามบทสรุป พระอาจารย์เทียน จิตตสุโภ ในเรื่องของดี ในเรื่องของชั่ว 5 พระอาจารย์เทียน จิตตสุโภ เห็นว่า ที่ว่าทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว อาจถูกต้องแต่ถ้าให้ถูกถ้วนอย่างแท้จริงต้องกล่าวว่า ทำดี ดี ทำชั่ว ชั่ว

นี่ย่อมดำเนินไปตามกฎธรรมชาติ ปลูกพืชอย่างใดก็ได้ผลอย่างนั้น มิมีเป็นอื่น


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.