มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 537 คน
วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6949 ข่าวสดรายวัน


มาตรฐานอุตสาหกรรม


คอลัมน์ที่ 13


หลังศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ และพวก ระงับโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่มาบตาพุด 76 โครงการไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2552

ภาครัฐและเอกชนยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ขณะที่องค์กรเอกชนและชาวบ้านยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดอีกครั้ง เพื่อขอให้คุ้มครองชั่วคราว

ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 1 แก้คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

สั่งระงับโครงการการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง 65 โครงการไว้ก่อน

ด้วยเหตุผลว่า

1.ทั้ง 65 โครงการหรือกิจกรรม เป็นโครงการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรค 2 อย่างชัดเจนคือ

ไม่ทำรายงานผลกระทบด้านสุขภาพ (เอชไอเอ) ไม่จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่ให้องค์กรอิสระแสดงความเห็นประกอบ

2.เป็นโครงการที่เข้าข่ายมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 8 ประเภทกิจการ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศเมื่อวันที่ 14 ก.ย.2552

3.รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ผ่านการพิจารณาหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2550

โดยศาลระบุว่า

"หากโครงการใดกลับไปดำเนินการครบถ้วน ตามมาตรา 67 วรรค 2 แล้ว อาจมีคำขอต่อศาลให้มีคำสั่งแก้ไขหรือยกเลิกวิธีการชั่วคราวได้"

ส่วน 11 โครงการที่ศาลให้ดำเนินการต่อไปได้ ศาลให้เหตุผลว่า

"ไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชัดเจน แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งควบคุมหรือบำบัดมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเท่านั้น"

คือ

1.โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)

2.โครงการปรับปรุงระบบหมุนเวียนก๊าซกลับคืนของโรงงานผลิตพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ส จำกัด

3.โครงการผลิตเชื้อเพลิงสะอาดติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด

4.โครงการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

5.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ โรงงานผลิต PTA บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคมี จำกัด

6.โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ผู้ลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

7.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลี และอีพิคลอโรไฮดริน ภายใต้โครงการติดตั้ง Chlorine Vaporizer, Wet Scrubber ของ HCL Section และการปรับเปลี่ยนขนาดถังบรรจุคลอรีนเหลว บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

8.โครงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและขนาดเก็บถังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บริษัท มาบตาพุด แท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด

9.โครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)

10.รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิโตรเคมี และคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บริษัท มาบตาพุด แท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด

11.โครงการติดตั้ง Loading Arm เพิ่มเติมที่ท่าเทียบเรือของโรงกลั่นน้ำมันสตาร์ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด

นี่จะเป็นมาตรฐานใหม่ของการประกอบอุตสาห กรรมในประเทศไทย


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.