มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 809 คน
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8033 ข่าวสดรายวัน


หน้าที่ของครอบครัว


คอลัมน์ สดจากจิตวิทยา
นฤภัค ฤธาทิพย์/กรมสุขภาพจิต


ครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เด็กจะเติบโตมามีบุคลิกนิสัยใจคอเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นสำคัญ

หน้าที่สำคัญของครอบครัวที่ควรมีร่วมกันคือการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว การมีส่วนร่วมในการทำงานและดูแลสมาชิกในครอบครัวร่วมกัน ควรจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันในครอบครัว พัฒนาการสื่อสารในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว เช่นญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เป็นต้น

เด็กวัยแห่งการเรียนรู้ ความมั่นคง ความผูกพันในครอบครัว จะช่วยให้เด็กมีทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ครอบ ครัว รวมถึงบุคคลอื่นและสังคมอีกด้วย


หน้า 2
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.