มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1094 คน
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7970 ข่าวสดรายวัน


พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น


สดจากจิตวิทยา
นฤภัค ฤธาทิพย์ - กรมสุขภาพจิต


วัยรุ่นเป็นวัยที่ก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ความคิด จิตใจเป็นอย่างมาก จึงทำให้วัยรุ่นมีปัจจัยเสี่ยงในหลายๆ ด้านทั้งเรื่องพฤติกรรม ความดื้อรั้น ความรู้สึกต่อต้านผู้ใหญ่ ความล้มเหลวในการเรียน การได้รับอิทธิพลจากเพื่อน การติดบุหรี่ ติดเหล้า ติดยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ก้าวร้าวเกเร ก่อความรุนแรง รบกวนหรือทำร้ายคนอื่น การทำผิดกฎหมาย เหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นทั้งสิ้น นอกจากนี้การที่ข่าวสารนำเสนอพฤติกรรมทางลบของวัยรุ่นมากกว่าพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ทำให้คนส่วนใหญ่มองวัยรุ่นในทางลบ จึงยิ่งทำให้วัยรุ่นรู้สึกไม่พอใจ อยากท้าทายหรือต่อต้านสังคมเพิ่มมากขึ้นดังนั้น พ่อแม่ผู้ใกล้ชิดจึงควรเข้าใจถึงธรรมชาติวัยรุ่นและพยายามยืดหยุ่น รวมทั้งหาทางเลือกที่สร้างสรรค์ให้กับพวกเขามากขึ้น


หน้า 2
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.