มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1184 คน
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8097 ข่าวสดรายวัน


ร.ร.อัสสัมชัญ


คอลัมน์ คอลัมน์ที่13


กลุ่มครู อดีตครู ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ประมาณ 300 คน ร่วมกันแต่งชุดดำประท้วง และยื่นข้อเรียกร้องต่อ ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลังจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และมัธยมศึกษา ประกาศปิดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.-1 ก.พ. โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า

ขณะที่เครือข่ายครูและศิษย์เก่ากู้วิกฤตอัสสัมชัญ ร่วมกันออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ พ้นจากตำแหน่งผอ.โรงเรียน และยุติบทบาทการบริหาร และข้อเรียกร้องอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน

ล่าสุดโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแล้วเมื่อวันที่ 28 ม.ค. ขณะที่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ สั่งยุติบทบาทภราดาอานันท์และให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง

โรงเรียนอัสสัมชัญ (Assumption College) ชื่อย่อ อสช หรือ AC กำเนิดในปี พ.ศ. 2420 โดยบาทหลวงเอมิลกอลมเบต์ ชาวฝรั่งเศส เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ

เริ่มแรกบาทหลวงเอมิลกอลมเบต์ จึงตั้งโรงเรียนวัดชื่อ โรงเรียนไทย-ฝรั่ง เพื่อสอนภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย ใน วันแรกมีนักเรียน 12 คน อีก 2 ปี ต่อมาจึงเปิดสอนภาษา อังกฤษเพิ่ม

จนวันที่ 16 ก.พ.2428 โรงเรียนเปิดอย่างเป็นทางการใช้ชื่อว่า "โรงเรียนอาซัมซานกอเล็ศ" พร้อมขอร้องให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเรียนมากๆ

เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และโรงเรียนเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชน จึงสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลัง โดยทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี

อีกทั้งบอกบุญเรี่ยไรไปยังบรรดาเจ้านายพ่อค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์เป็นอย่างดี

ในวันที่ 15 ส.ค.2430 รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ ตึกเรียนหลังแรก ซึ่งต่อมาเรียกว่า "ตึกเก่า"

วันที่ 20 ต.ค.2444 คณะเซนต์คาเบรียลส่งคณะภราดา 5 ท่าน มายังประเทศไทย เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ คุณพ่อกอลมเบต์ ได้แก่ ภราดามาร์ติน เดอตูรส์ (อธิการคนที่ 2) ภราดาอาแบล ภราดาออกูส ภราดาคาเบรียล ฟาเร็ตตี และ ภราดาฮีแลร์

โดยได้เข้ามาสานต่องานด้านการศึกษา ถือเป็นโรงเรียนแรกในเครือมูลนิธิที่รับเฉพาะนักเรียนชาย

ต่อมาในปี 2453 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียน อาซัมซานกอเล็ศ เป็น "โรงเรียนอัสสัมชัญ" และใช้ชื่อย่อ ว่า อสช โดยหมายถึง ตำแหน่งสำหรับระงับบาป และหาวิชาความรู้

เมื่อมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทำให้ตึกเรียนไม่เพียงพอ ทางคณะภราดาเซนต์คาเบรียล จึงมีมติให้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ขึ้นเมื่อปี 2508 ณ บ้านเลขที่ 90/1 ซอยเซนต์หลุยส์ 3 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร บนเนื้อที่ 5 ไร่ 4 งาน

เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ในปี 2544 เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่สนใจ

ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญมีอายุ 127 ปี เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 ในหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 3

ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นแนวหน้า จากการที่มีศิษย์เก่าหลายๆ คนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ในสังคม รวมถึงนายกรัฐมนตรีของไทยถึง 4 ท่าน


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.