มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2293 คน
วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6949 ข่าวสดรายวัน


"ธีรพล นิยม"เจ้าของผลงาน สภาใหม่-สัปปายะสภาสถาน


ข่าวทะลุคนสัปปายะสภาสถาน ที่มี ธีรพล นิยม เป็นเจ้าของผลงาน ชนะใจคณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ด้วยคะแนนท่วมท้น

เหตุผลคือแนวคิดออกแบบสะท้อนวัฒนธรรมไทย

วางผังแม่บทได้สมดุลและสง่างาม ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดเด่น มีหลังคาเครื่องยอดบนอาคารหลักชูสัญลักษณ์ความเป็นไทย พื้นที่ยืดหยุ่นใช้สอยได้ดี

จัดวางอาคารที่ให้ความสำคัญกับงานพระราชพิธี และจัดพื้นที่ด้านหน้าขนาดใหญ่รอง รับประชาชน ตอบสนองการเข้าถึงจากประ ชาชนทุกกลุ่มได้อย่างดี

และให้น้ำหนักประวัติและผลงานคณะผู้ออกแบบว่ามีประสบการณ์สูงน่าเชื่อถือ

ธีรพล หรือน้องๆ ในที่ทำงานเรียก "พี่แบน" วัย 58 สมรสกับ รศ.ประภาภัทร นิยม

จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปี 2517 เป็นนักเคลื่อนไหวสมัยยุค 14 ตุลาฯ

ร่วมก่อตั้งสำนักงานสถาปนิกขนาดใหญ่แห่งแรกๆ ในประ เทศไทยตั้งแต่ยุคบุกเบิกปี 2518

ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแปลน

หันมาทำงานทางสังคมช่วยภรร ยาทำงานด้านการศึกษาทางเลือก

เป็นรองอธิการบดี และรัก ษาการคณบดีคณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์

เป็นสถาปนิกที่ประสบความสำ เร็จทางวิชาชีพและธุรกิจ

ได้รับประกาศเกียรติคุณ "สถาปนิกดีเด่น" ในโอกาสครบรอบ 60 ปีสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

และได้รับรางวัลผลงาน "สถาปัตยกรรมดีเด่น" จากสภาสถาปนิกแห่งเอเชีย (ARCASIA)

ชนะการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ใช้วงเงินก่อสร้างไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างบนพื้นที่ 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 120 ไร่ ย่านเกียกกาย

เพราะชูความเป็นไทยและความงามสง่า


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.