มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 592 คน
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8160 ข่าวสดรายวัน


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน


คอลัมน์ คอลัมน์ที่13


อาทิตย์หน้าใกล้ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ มักจะมีเหตุการณ์และอุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเสมอๆ

"เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669" เบอร์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นเบอร์กลางที่ใช้ทั่วประเทศ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบการบริหารจัดการ การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

การแพทย์ฉุกเฉิน เริ่มต้นจากมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็ก เซียงตึ๊ง (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในปัจจุบัน) ในพ.ศ.2480 ที่เริ่มให้บริการขนส่งศพไม่มีญาติ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย จึงเริ่มจากการให้บริการขนส่งศพไม่มีญาติ

ต่อมาพ.ศ.2513 มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ให้บริการรับส่งผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ถือเป็นต้นกำเนิดของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงการบริการได้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ใน พ.ศ.2536 กระทรวงสาธารณสุขได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก Japan International Cooperation Agency (JICA)ในการจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center) ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ครอบคลุมการให้บริการช่วยเหลือก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital care) ด้วย


ต่อมา พ.ศ.2537 โรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้เปิดให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินโดยใช้ชื่อว่า SMART (Surgico-Medical Ambulance and Rescue Team) ตามแผนป้องกันอุบัติภัยของกรุงเทพมหานคร และ พ.ศ.2538 กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดตัวต้นแบบระบบรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลราชวิถีในชื่อ "ศูนย์ กู้ชีพนเรนทร" ภายหลัง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและโรงพยาบาลเลิดสิน ได้เข้าร่วมเครือข่ายให้บริการด้วย

ต่อมากระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดตั้งสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นเป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่มาของ "สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ" ซึ่งทำหน้าที่พัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉิน

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ถือเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ สพฉ.คนที่ 2 แทน นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล ที่หมดวาระไปเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2555

ปัจจุบันสถิติการออกปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินมีกว่า 2 ล้านครั้งต่อปี โดยมีอาสาสมัครกู้ภัยกว่าแสนคน และมีรถพยาบาลฉุกเฉินประมาณ 15,000 คัน ซึ่งในอนาคตการแพทย์ฉุกเฉินจะขยายเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าต้องออกหน่วยแพทย์ให้ได้ 4 ล้านครั้งต่อปีภายใน 4 ปี เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

โดยเน้นระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหว่างร.พ.อย่างรวดเร็ว ให้สามารถส่งต่อได้ทันท่วงที และต้องมีเตียงว่างพร้อมในการรองรับ

หลักการทำงานจะเน้น 5 ค. คือ

1.ครอบคลุม การบริการผู้ป่วยต้องวิกฤตจริงๆ เช่น ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บ หรือเป็นโรคประจำตัวร้ายแรง อย่างโรคหัวใจ ภาวะติดเชื้อในแม่และเด็ก

2.คล่องแคล่ว เพิ่มจำนวนหน่วยกู้ชีพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้สามารถไปถึงผู้รับบริการอย่างปลอดภัยภายใน 8 นาที จากเดิม 10 นาที

3.คุณภาพ มีการประเมินการทำงานตนเองให้ได้มาตรฐานแท้จริง

4.คุ้มครอง ป้องกันผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและสังคมรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน

5.เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินต้องพร้อมทำงานตลอด 24 ชั่วโมง


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.