มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 3579 คน
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7837 ข่าวสดรายวัน


ตำรวจรัฐสภา


คอลัมน์ที่ 13


จากเหตุการณ์ความวุ่นวายในการประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระสอง จนบางครั้งประธานรัฐสภาต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่มาเชิญสมาชิกบางคนออกจากห้องประชุมนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวคือ 'ตำรวจรัฐสภา'ในอดีตคนมักเรียกว่า 'ยามสภา' ทั้งที่มีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเช่นเดียวกับข้าราชการทั่วไป กระทั่งต่อมาจึงมีการยกฐานะตามร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาระบุว่า ตำรวจสภามีหน้าที่เสมือนเป็นพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย ผ่านการบรรจุโดยคุณสมบัติหลัก ได้แก่1.วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส. 2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 3.บุคลิกภาพหากเคยเป็นทหารตำรวจ จะได้รับคะแนนการสมัครสอบเพิ่มเป็นพิเศษจากนั้นต้องผ่านการสอบ 3 ขั้นตอน ภาค ก. ความรู้ทั่วไป ภาค ข. สมรรถภาพ บุคลิกลักษณะ ภาค ค. สัมภาษณ์ด่านสุดท้ายสำนักรักษาความปลอดภัยที่ตำรวจรัฐสภาสังกัดอยู่นี้ แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย รวมเจ้าหน้าที่ 300 นาย ได้แก่ กลุ่มสำนัก กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานอำนวยการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย และกลุ่มงานอาคารสถานที่มาตรการป้องกันตรวจจับวัตถุระเบิดเป็นอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย และแต่งเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาเต็มยศเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ 80 นาย กระจายประจำทุกจุดในบริเวณรัฐสภา ตั้งแต่หน้าประตู ตามชั้นอาคาร และภายในห้องประชุมสภา ในวงการตำรวจสภา จึงเปรียบฝ่ายนี้เป็นตชด. เพราะดูแลแทบทุกส่วนของบริเวณสภา ทำงานผลัดกะ 2 ชั่วโมง พัก 2 ชั่วโมงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ส่วนนี้จะคอยร่วมดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยระหว่างการประชุม ซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวส่งผลต่อหน้าที่การงานโดยตรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด ตำรวจรัฐสภาถูกสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เนื่องจากไม่สามารถควบคุมตัวนายวัชระ เพชรทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ผู้ทำผิดข้อบังคับ ออกจากที่ประชุมจึงเท่ากับฝ่าฝืนคำสั่งที่ถือชอบด้วยคำสั่งของประธานรัฐสภาไปด้วยหากถึงขั้นต้องโทษ ไล่เรียงไปตามระดับความผิดกันตั้งแต่ กักขัง ตัดเงินเดือน พักงาน ปลดออก ตามระดับทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยบริเวณรัฐสภา พ.ศ.2544 ในหมวด 5 ข้อที่ 38 ระบุว่า ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณรัฐสภาปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยในวรรค 3 ระบุว่า หากผู้ถูกตือนไม่ปฏิบัติตามคำเตือนหรือแนะนำ ให้ควบคุมหรือนำตัวผู้นั้นออกไปนอกบริเวณรัฐสภา และให้รายงานผู้บังคับบัญชาเว้นแต่ผู้ถูกเตือนเป็นสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี บุคคลในวงงานรัฐสภา และข้าราชการอย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ สัดส่วนของเจ้าหน้าที่ 8 นายไม่เพียงพอกับขนาดการดูแลส.ส.ทั้งสภา 500 คน รวมไปถึงส.ว. อีก 150 คนนอกจากนี้การเชิญตัวส.ส.ออกจากห้องประชุมนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนอกจากต้องเจอการถูกขัดขวางจากเพื่อนสมาชิกที่รุมห้อมล้อมแล้ว กรณีที่ทำให้ส.ส.ผู้ทรงเกียรติฟกช้ำดำเขียว เจ้าหน้าที่อาจถูกดำเนินคดีหรืออาจถูกยกหลักสิทธิมนุษยชนมาตำหนิและเอาผิด


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.