มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 968 คน
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6862 ข่าวสดรายวัน


ความขัดแย้งในครอบครัว


คอลัมน์ สดจากจิตวิทยา


หากคนใดคนหนึ่งเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งขึ้น ครอบครัวก็จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และส่วนใหญ่ความขัดแย้งในครอบครัวที่มักเกิดจาก

- นิสัยและความเคยชินส่วนตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างยาก เพราะเป็นนิสัยที่ติดตัวมานาน แม้จะเปลี่ยนได้ ก็อาจเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจ ทำใจยอมรับ และปรับตัวเข้าหากัน

- ขาดความตระหนักในหน้าที่ ทุกคนในครอบครัวต่างมีหน้าที่ของตนเอง หากคนใดละเลย ก้าวก่าย หรือขาดความตระหนักในหน้าที่ของตน ก็จะทำให้เกิดความไม่พอใจและเกิดความขัดแย้งขึ้นได้

- ไม่มีเวลาให้แก่กัน คนเราต่างมีภารกิจ และสังคมส่วนตัว เช่น ทำงาน เรียนหนังสือ สังสรรค์กับเพื่อน จึงทำให้ขาดเวลาสำหรับครอบครัว เวลาที่จะพูดคุยกัน จึงทำให้เกิดความไม่เข้าใจ และก่อให้เกิดช่องว่าง ระหว่างกันขึ้น

ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน เพราะเป็นสถานที่ที่มีความรัก ความจริงใจ เป็นที่พักผ่อนกายใจยามเหนื่อยล้า เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยามสับสน เป็นที่สร้างกำลังใจยามต้องการ


หน้า 2
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.