มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1468 คน
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7974 ข่าวสดรายวัน


ป้ายทะเบียนรถ


คอลัมน์ คอลัมน์ที่13


แผ่นป้ายทะเบียนรถ เป็นแผ่นป้ายที่ใช้เพื่อระบุถึงการจดรถยนต์หรือยานพาหนะทางบกประเภทอื่นๆ ในระบบขนส่งของประเทศไทย ที่ควบคุมและอนุญาตนำออกใช้โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

โดยทำมาจากอะลูมิเนียม มีลักษณะเป็นแผ่นป้ายสี่เหลี่ยม พื้นป้ายมีลักษณะสะท้อนแสง ตัวอักษรและตัวเลขจะปั๊มนูนออกจากผิวหน้าของป้ายทะเบียน ทำให้ด้านหลังของป้ายบุ๋มเว้าลงไปตามหมายเลขทะเบียนด้วยเช่นกัน

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เตรียมนำป้ายทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รูปแบบออกใช้ เนื่องจากป้ายทะเบียนรถหมวดปัจจุบัน ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2540 จะถูกใช้จนครบ

เลขทะเบียนหมวดสุดท้าย คือ ฆฮ จะครบในช่วงกลางเดือนต.ค. 2555 จึงจำเป็นต้องออกหมวดเลขป้ายทะเบียนใหม่ เพื่อรองรับจำนวนรถที่ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ช่วงที่รัฐบาลส่งเสริมนโยบายคืนเงินรถยนต์คันแรก ยอดยื่นขอจดทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เฉลี่ยเดือนละ 4 หมื่นคัน โดยตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปยื่นจองป้ายใหม่แล้ว ล่าสุดมีการยื่นจองแล้วมากถึง 4,000 คัน

รูปแบบของป้ายทะเบียนใหม่ของรถยนต์ยังมีขนาดเท่าเดิม แต่มีการนำตัวเลขมาใช้นำหน้าหมวดอักษรเดิม เช่น ของเดิม กก ของใหม่จะเริ่มจากหมวดอักษร 1 กก 1 เรียงตามอักษร ไปถึง 1 กก 9999 จะไล่ไปถึงหมวด 1 กฮ 1 ถึง 1 กฮ 9999 จากนั้นจะขึ้นหมวด 1 ขก 1 จนถึงหมวดสุดท้าย 9 ฮฮ 9999

กรมการขนส่งทางบกได้คำนวณแล้วว่าป้ายทะเบียนใหม่ของรถยนต์นี้จะใช้ได้นานถึง 157 ปี และสามารถรองรับรถยนต์ได้มากถึง 56 ล้านคัน โดยคาดว่าจะเริ่มนำป้ายทะเบียนใหม่รถยนต์มาใช้อย่างเป็นทางการได้ ภายในวันที่ 13-14 ต.ค. นี้

เริ่มจากรถยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะครบหมวดการใช้อักษรป้ายแบบเก่าก่อนจังหวัดอื่นๆ

ส่วนป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ ขนาดจะยังเท่าเดิม แต่มีการลดจำนวนตัวอักษรแถวบนสุด เปลี่ยนเป็นตัวเลขนำหน้าแทน บรรทัดที่สอง ยังเป็นชื่อจังหวัด และบรรทัดที่สาม เพิ่มหมายเลขทะเบียนเป็นไม่เกิน 4 หลัก จากเดิมไม่เกิน 3 หลัก

เช่น ของเดิมบรรทัดแรก กกก บรรทัดสอง กรุงเทพมหานคร บรรทัดสาม 999 ป้ายทะเบียนใหม่ของจะเป็น บรรทัดแรก 1กก บรรทัดสอง กรุงเทพมหานคร บรรทัดสาม 9999

โดยจะเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนใหม่ในเดือนม.ค. ปี 2556 คาดว่ารองรับรถจักรยานยนต์ได้ถึง 289 ปี

เพื่อป้องกันการปลอมแปลงป้ายทะเบียน กรมการขนส่งทางบกได้มีการปรับปรุงลวดลายในป้ายทะเบียนใหม่ โดยได้เพิ่มลายเส้นคู่ เป็นรูปคลื่นภาพ 3 มิติ ไว้ภายในป้ายทะเบียนด้วย รวมทั้งยังปรับปรุงคุณภาพป้ายใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแตกลายงา เช่นเดียวกับหมวด ฎ ที่ผ่านมา

สำหรับประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนป้ายทะเบียนแบบเก่า เป็นแบบใหม่ สามารถดำเนินการได้ แต่จะมีค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียนรวม 775 บาท


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.