มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2310 คน
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8061 ข่าวสดรายวัน


ภาษีเงินได้


คอลัมน์ที่ 13


คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2555 อนุมัติให้แก้ไขปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 เรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนชาวไทยเรื่องแรกคืออนุมัติให้สามีและภรรยาแยกยื่นเสียภาษีได้มีผลทันทีในปีภาษี 2556 ที่ผู้เสียภาษีจะต้องยื่นแบบแสดงภาษีวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.2556การดำเนินการดังกล่าวเกิดจากคำสั่งของศาลรัฐธรรม นูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 4 ก.ค.2555 ที่นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการเก็บภาษีดังกล่าว สร้างความไม่เสมอภาค ระหว่างคนมีครอบครัวกับคนโสดเดิมทีสามีและภรรยาต้องยื่นแบบแสดงภาษีร่วมกันทำให้เสียภาษีสูงกว่าเมื่อเทียบกับคนโสด แต่เมื่อพอให้แยกยื่นได้ กระทรวงการคลังแถมให้โดยให้หักค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบุตรได้เต็ม 100% เหมือนกับคู่ที่หย่าร้าง จากเดิมหักได้เพียง 50%พร้อมกันนี้ฝ่ายสามี และภรรยา สามารถเลือกได้ว่ารายได้นอกเหนือจากค่าจ้างประจำ อาทิ ค่าเช่าบ้าน ที่ต้องยื่นภาษีนั้นควรจะให้เป็นรายได้ของภรรยาหรือสามีเท่ากับเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายที่รายได้น้อยกว่านำรายได้อื่นๆ มาร่วม เพื่อลดรายจ่ายภาษีของครอบครัวลง จากเดิมกฎหมายกำหนดให้รวมไว้ที่รายได้ของสามีเท่านั้นอีกเรื่อง คือ ครม.อนุมัติให้ปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งระบบเป็น 7 ขั้นภาษี จากเดิม 5 ขั้นภาษีส่วนอัตราภาษีปรับลดลงเหลือที่ 5-35% จากเดิมอยู่ที่ 5-37% และยังให้คงการยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก และค่าลดหย่อนต่างๆ ไว้เหมือนเช่นเดิมภาษีใหม่ผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 0-300,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 5% รายได้ 300,001-500,000 เสีย 10% รายได้ 500,001-750,000 เสีย 15% รายได้ 750,001-1,000,000 เสีย 20% รายได้ 1,000,001-2,000,000 เสีย 25% รายได้ 2,000,001-4,000,000 เสีย 30% และรายได้ตั้งแต่ 4,000,001 ขึ้นไปเสีย 35%เริ่มมีผลบังคับในปีภาษี 2556 ที่จะยื่นเสียภาษีต้นปี 2557 (ช่วงวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.2557) เนื่องจากต้องเสนอไขกฎหมายภาษีเข้าไปยังสภาฯอัตราภาษีใหม่ทำให้คนไทยเสียภาษีน้อยลง เพราะมีการซอยขั้นภาษีให้ถี่ขึ้น และแต่ละขั้นมีอัตราภาษีที่ลดลง ยกตัวอย่างผู้มีเงินได้สุทธิ 300,000 บาท เดิมทีต้องเสียภาษีอัตรา 10% โครงสร้างภาษีใหม่เหลือเพียง 5%นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้เก็บภาษีคณะบุคคลเป็น 20% ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายจากเดิมเก็บ 10% ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไปตั้งคณะบุคคลหลบเลี่ยงภาษีของกลุ่มดารา หมอ อาชีพอิสระ เหมือนในอดีตที่ผ่านมาการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งนี้คาดว่าจะกระทบรายได้รัฐในปีงบประมาณ 2556 ราว 25,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับการแยกยื่นภาษีสามีภรรยาที่คาดว่าจะสูญเสียรายได้ 7,000 ล้านบาทรวมแล้วรัฐต้องสูญเสียรายได้รวม 3.2 หมื่นล้านบาท แต่รัฐบาลมองว่าเงินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้จ่ายเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจระยะยาวที่ต้องเร่งทำเพราะในปีภาษี 2556 ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงมาเหลือ 20% จากที่เคยสูงสุดที่ 30% ถ้าไม่ลดภาษีบุคคลธรรมดาลงเกิดความลักลั่นของภาษีเงินได้ที่สำคัญภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยไม่ได้ปรับเปลี่ยนมานาน 20 ปีจึงถึงเวลาที่ควรทำให้เหมาะสม


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.