มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1530 คน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8093 ข่าวสดรายวัน


โครงการ1ทุน1อำเภอ


คอลัมน์ คอลัมน์ที่13


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. เห็นชอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 จำนวน 1,856 ทุน

ผูกพันงบประมาณดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2563 ปีงบประมาณ 2556 ได้รับการจัดสรรงบฯ แล้ว 395,036,800 บาท และงบประมาณดำเนินการในปี 57-63 อีกจำนวน 14,097,965,050 บาท รวมตลอดโครงการจำนวนทั้งสิ้น 14,493,001,850 บาท

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นนโยบายที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดำเนินการ

วัตถุประสงค์ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายสามัญ และสายอาชีพที่มีผลการเรียนดีในอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

โครงการนี้ ดำเนินการไปแล้ว 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 เมื่อปี 2547 มีผู้รับทุน 921 คน รุ่นที่ 2 เมื่อปี 2549 มีผู้รับทุน 915 คน และรุ่นที่ 3 เมื่อปี 2555 มีผู้รับทุน 689 คน รวมจำนวนผู้รับทุนทั้ง 3 รุ่น 2,525 คน

ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้ว 1,275 คน

การดำเนินรุ่นที่ 4 จัดสรรทุน 1,856 ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ผู้รับทุนประเภท 1 หมายถึง ผู้รับทุนที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 928 ทุน/อำเภอ/เขต โดยจะให้ไปศึกษาในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 35 ประเทศ ดังนี้ ทวีปอเมริกา ได้แก่ แคนาดา อาร์เจนตินา ชิลี เม็กซิโก และบราซิล

ทวีปยุโรป ได้แก่ เบลเยียม ฮังการี โปรตุเกส ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และรัสเซีย

ทวีปเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

ทวีปแอฟริกา ได้แก่ อียิปต์ และแอฟริกาใต้ ยกเว้น หากผู้รับทุนประเภท 1 มีความประสงค์จะศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะต้องเป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น

2. ผู้รับทุนประเภท 2 หมายถึง ผู้รับทุนที่มีผลการเรียนดี ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ 928 ทุน/อำเภอ/เขต ซึ่งจะดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อผลิตกำลังคนในวิชาที่ขาดแคลนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ รองรับการเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 ต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี โดยจะให้ไปศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

วิธีการคัดเลือกทุนแบ่งเป็น 1. สอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 2 ประเภท ใช้ข้อสอบกลางวัดความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียน

2. สอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละอำเภอ/เขต

โครงการรุ่นที่ 4 รับสมัครวันที่ 28 ม.ค.-22 ก.พ. ยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาตามภูมิลำเนาผู้สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.moe.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 12 มี.ค. สอบข้อเขียน วันที่ 17 มี.ค. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวันที่ 19 เม.ย. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน วันที่ 8 พ.ค. ปฐมนิเทศ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนวันที่ 19-26 พ.ค. อบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรม ประมาณเดือนมิ.ย.-ส.ค. เริ่มเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ เดือนก.ย. เป็นต้นไป


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.