มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2489 คน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8244 ข่าวสดรายวัน


ภาษีรถหรู


คอลัมน์ที่ 13


คดีรถหรูที่กำลังโด่งดังมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์ช่วงนี้ เป็นสิ่งที่จับตามองของสังคมที่ผ่านมาการหลบเลี่ยงภาษี ลักลอบนำเข้ารถหรู มักเป็นข่าวครึกโครมให้เห็นอยู่บ่อยๆ และขบวนการทุจริตรถหรูยังไม่หมดไปเสียที เพราะยังมีช่องว่างของกฎหมายให้หลบเลี่ยงไทยเป็นประเทศฐานการผลิตรถที่สำคัญของภูมิภาค จึงจำเป็นต้องตั้งกำแพงภาษีรถนำเข้าให้สูงเพื่อดูแลอุตสาหกรรมในประเทศภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์ทั้งคันต้องเสียทั้งภาษีศุลกากร (อากรขาเข้า)ในอัตรา 80% ภาษีสรรพสามิต 30-50% ตามขนาดกระบอกสูบ ภาษีมหาดไทยอัตรา 10% (คิดจากภาษีสรรพสามิต) และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7% (คิดจากราคารถบวกภาษี)เมื่อคิดรวมภาษีทุกประเภท ถ้าเป็นรถยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี ต้องเสียภาษีรวม 187.47%รถยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ซีซี แต่ไม่เกิน 2,500 ซีซี ต้องเสียภาษีรวม 213.171%รถยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ซีซี แต่ไม่เกิน 3,000 ซีซีต้องเสียภาษีรวม 243.94%รถยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ซีซี ต้องเสียภาษีรวม 328%ยกตัวอย่างบริษัท ผู้นำเข้ารถยนต์นั่ง ชนิดสเตชั่นแวกอน 1 คัน มีขนาดความจุกระบอก 3,400 ซีซี 198 แรงม้า(1-10) ราคา ซีไอเอฟ 6 แสนบาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง +ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 4.8 แสนบาท และภาษีสรรพสามิต 1.2 ล้านบาท ภาษีมหาดไทย 1.2 แสนบาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.6 แสนบาท รวมแล้วต้องเสียภาษีเกือบ 2 ล้านบาทจากมูลค่าภาษีที่สูงมากถ้าไม่รวยหรือรักชอบ รถคันนั้นจริง จะไม่กล้านำเข้ามาอย่างไรก็ตาม การนำเข้ารถยนต์ยังมีช่องว่างของกฎหมายที่ทำให้เกิดขบวนการนำเข้ารถหรูในรูปแบบแยกชิ้นส่วนแล้วนำมาประกอบใหม่ หรือนำเข้ามาทั้งคันแต่แจ้งแยกชิ้นส่วนนำเข้าเพื่อเสียภาษีให้ถูกลงในวงการรถยนต์เรียกว่า "รถจดประกอบ" ชิ้นส่วนรถยนต์ เสียภาษีในอัตราเพียง 30-80% ตามประเภทชิ้นส่วน อาทิ เกียร์ภาษี 40% ตัวถัง 60% เมื่อนำมาประกอบทั้งคันทำให้มีอัตราภาษีถูกกว่าภาษีนำเข้าทั้งคันอย่างน้อยกว่าเท่าตัวหากรถนำเข้าทั้งคันเสียภาษี 2 ล้านบาท รถจดประกอบจะเสียภาษีเพียง 1 ล้านบาทหรือน้อยกว่านี้เมื่อมีเจ้าหน้าที่ของกรมภาษีไปร่วมขบวนการ จึงแจ้งราคาชิ้นส่วนนำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเสียภาษีให้ถูกลง หรือนำเข้ามาทั้งคันแต่เสียภาษีในอัตราชิ้นส่วนขบวนการนี้ทำให้ไทยต้องสูญเสียภาษีปีละกว่า 1 หมื่นล้านบาทขณะนี้กระทรวงพาณิชย์มีประกาศห้ามนำเข้าโครงรถยนต์เพื่อปิดทางขบวนการ"รถจดประกอบ"ส่วนกระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดเก็บภาษีชิ้นส่วน และรถจดประกอบใหม่ เพื่อให้อัตราภาษีใกล้เคียงกับรถนำเข้าทั้งคันเหลือเพียงกรมการขนส่งทางบกที่ยังไม่ประกาศห้ามจดทะเบียนรถจดประกอบ หลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รถหรู 6 คันระหว่างขนส่งไปจดทะเบียนยังต่างจังหวัดเรื่องนี้ช่วยตีแผ่ให้สังคมรับรู้ถึงการเลี่ยงภาษีรถหรูเป็นอย่างดี


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.