มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 692 คน
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8153 ข่าวสดรายวัน


เงินบาทแข็ง


คอลัมน์ คอลัมน์ที่13


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ (Managed Float) ตั้งแต่เดือนก.ค.2540 ซึ่งจะไม่กำหนดระดับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ค่าใดค่าหนึ่ง

ธปท.จะดูแลให้ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด สะท้อนอุปสงค์และอุปทานของเงินบาทเทียบกับเงินตราต่างประเทศ แต่จะไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวผันผวนมากหรือเร็วเกินไป หรือเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ที่จะนำไปสู่ความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจ

ท่ามกลางเงินทุนเคลื่อนย้ายที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีความผันผวนที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับในอดีต จึงจะเห็นว่ามีเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนในไทยในปริมาณที่เร่งขึ้นมาก อันเป็นผลจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับดีขึ้นอย่างชัดเจน หลังสหรัฐหลีกเลี่ยงการตกหน้าผาทางการคลังได้

ประกอบกับพื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่ง หลังผ่านพ้นปัญหาการเมืองในประเทศ และผลกระทบ ของมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554

เป็นสาเหตุให้นักลงทุนกล้าย้ายเงินจากการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven) มาถือครองสินทรัพย์เสี่ยง (risky assets) มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิม โดยให้น้ำหนักลงทุนในหลักทรัพย์และเงินสกุลในตลาดเอเชียเป็นหลักโดยเฉพาะไทย ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวด เร็วและรุนแรง และปิดตลาดวันที่ 22 มี.ค.ที่ระดับ 29.21 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้น ย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการส่งออก เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนการนำเข้าวัตถุดิบน้อย แต่สัดส่วนของผลผลิตที่ส่งออกสูง เพราะรายได้จากการส่งออกเมื่อแลกเป็นเงินบาทจะลดลง

หากภาคการส่งออกที่มีสัดส่วนรายได้ 60-70% ของประเทศได้รับผลกระทบ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย

ขณะที่กลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนการนำเข้าวัตถุดิบสูง แต่มีสัดส่วนการส่งออกผลผลิตน้อย มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาท เพราะช่วยลดต้นทุนของการนำเข้าวัตถุดิบ

ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนได้เสียจากค่าเงินบาทแข็งหรืออ่อน ทั้งผู้นำเข้าและส่งออก จึงควรซื้อประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของทางการอาจเลือกดำเนินการใน 4 แนวทาง ได้แก่

1.ลดส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยไทยและต่างประเทศ

2.แทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ โดยธปท. เข้าซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ

3.ใช้มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนขาเข้า หรือมาตรการภาษีกระตุ้นเงินทุนขาออก

4.ปล่อยตามกลไกตลาด

แต่กระนั้นยังต้องจัดลำดับความสำคัญของโจทย์เศรษฐกิจที่ต้องดูแล และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.