มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 904 คน
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8149 ข่าวสดรายวัน


อุเทนถวาย


คอลัมน์ คอลัมน์ที่13


กรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทวงคืนที่ดินบริเวณถนนพญาไท ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย หลังคณะกรรมการชี้ขาดการยุติการดำเนินคดีแพ่งของหน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.) ระบุว่าที่ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของจุฬาฯ

ล่าสุดศิษย์เก่า-ปัจจุบัน ของอุเทนฯ ชุมนุมแสดงพลังอ้างว่าที่ดินดังกล่าว อุเทนฯ ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และจะไม่ย้ายออกอย่างเด็ดขาด

มทร.อุเทนถวาย ก่อตั้งโดย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2477 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนเพาะช่าง แผนกช่างก่อสร้าง หรือ โรงเรียนเพาะช่างก่อสร้างอุเทนถวาย

พิจารณาเลือกสถานที่ริมถนนพญาไท ต.สวนหลวง จำนวน 20 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา ใกล้กับจุฬาฯ

ในปี 2518 โอนมาเป็นวิทยาเขตในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเปลี่ยนชื่อในปี 2533 เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย ปัจจุบันเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ มทร.ตะวันออก เปิดสอนในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ที่ผ่านมา ทำสัญญาเช่าที่ดินกับจุฬาฯ ตั้งแต่ปี 2478-2546 โดยจุฬาฯ เริ่มเจรจาขอคืนพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2518

ในปี 2545 กระทรวงศึกษาธิการเคยมีความสนใจ ที่จะขอใช้พื้นที่ของอุเทนฯ เพื่อจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยจะประสานงานจัดการเรื่องการย้ายอุเทนฯไปยังสถานที่ที่เหมาะสม

เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว จุฬาฯ ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2545 เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดหาพื้นที่ให้อุเทนฯ ประมาณ 30-50 ไร่ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้เสนอพื้นที่ ต.บางปิ้ง จ.สมุทร ปราการ จำนวน 36 ไร่ให้

จากนั้น ในปี 2547 อุเทนฯ จึงทำบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 11 มี.ค. 2547 ตกลงขนย้าย และส่งมอบพื้นที่คืนให้กับจุฬาฯ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2548 หากจำเป็นก็จะผ่อนผันให้ไม่เกิน 1 ปี เท่านั้น

ในปี 2548 จึงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 4 ฝ่าย ได้แก่ จุฬาฯ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และอุเทนฯ สาระสำคัญคือ อุเทนฯ จะย้ายไปก่อสร้างสถาบันใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 พ.ย. 2548 และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่ากับอุเทนฯ แล้ว สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ฯจะมาใช้พื้นที่นี้ต่อไป

ทั้งนี้ จุฬาฯ ส่งหนังสือเพื่อให้อุเทนฯส่งมอบพื้นที่คืนทั้งหมด 3 ครั้ง คือ วันที่ 6 ธ.ค. 2549, วันที่ 13 ก.พ. 2550, และวันที่ 10 ก.ค. 2550

ในปี 2550 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตั้งกยพ.ขึ้น

ระหว่างการพิจารณานั้น นายกสโมสรนักศึกษาอุเทนถวาย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 2 ครั้ง จนเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2552 กยพ.มีมติให้อุเทนฯ ขนย้ายทรัพย์สิน และคืนพื้นที่ให้กับจุฬาฯ พร้อมชำระค่าเสียหายปีละล้านบาทเศษ จนกว่าจะส่งมอบพื้นที่เสร็จ

ส่วนผลการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา สำนักราชเลขาธิการ มีหนังสือยืนยันผลชี้ขาดตามมติของกยพ. ถึงอุเทนฯ ลงวันที่ 4 ก.พ. 2554 หลังจากนั้นจุฬาฯ จึงมีหนังสือสอบถามความคืบหน้าการปฏิบัติตามมติครม.ไปยัง อุเทนฯ แต่จนถึงปัจจุบัน อุเทนฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมติกยพ. แต่ประการใด

โดยให้เหตุผลว่าไม่เคยเช่าที่ดินจากจุฬาฯ และที่ผ่านมาก็ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา และขณะนี้ก็ยังไม่มีพระบรมราชวินิจฉัยลงมา และยืนยันว่าจะไม่ย้ายที่เด็ดขาด


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.