มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1853 คน
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7145 ข่าวสดรายวัน


คำตอบที่ต้องย้อนถาม


ทิ้งหมัดเข้ามุม
จ่าบ้านกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นที่ตำรวจ (สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในกำกับดูแลโดยคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) ลงท้ายที่กรมราชทัณฑ์ (สังกัดกระทรวงยุติธรรม)

ในส่วนกลางของกระบวน การยุติธรรมอีกสองหน่วยคืออัยการ (สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์กรอิสระ ภายใต้คณะกรรมการอัยการ) และศาล (สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม)

อัยการได้ชื่อว่าทนายของแผ่นดิน เมื่อฝ่ายราชการ คือฝ่ายบริหารที่มีข้าราชการเป็นกลไกสำคัญ เกิดปัญหาขัดข้องหมองใจ หรือมีคดีความเกิดขึ้น อัยการจะเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายแทน

หรือหากมีผู้กระทำผิดกฎ หมาย ตำรวจหรือเจ้าพนักงานสอบสวนเมื่อสอบสวนทวนความ ตั้งข้อหาเสร็จ ต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปยังอัยการ เพื่อให้อัยการดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลตามกฎหมายต่อไป

ในช่วงนี้ อัยการอาจจะยังไม่ต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปให้ศาลพิจารณาก็ได้ หากเห็นว่าสำนวนหรือพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง อาจส่งกลับมาให้ตำรวจดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้

ขั้นตอนนี้ หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นว่าสำนวนหรือหลักฐานเพียงพอแล้วอาจส่งกลับให้อัยการดำเนินการต่อไปได้เช่นกัน เว้นแต่อัยการสูงสุดเห็นว่าไม่สมควรฟ้องด้วยเหตุผลดังกล่าว การฟ้องนั้นเป็นอันสิ้นสุด

กว่าเรื่องจะถึงศาล เส้นทางของการกระทำความผิดต้องได้รับการพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเป็นไปเช่นนั้นจริง มีพยานหลักฐานชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นประจักษ์พยาน หรือพยานแวดล้อม

กระนั้น แม้อัยการส่งสำนวนคดียื่นฟ้องศาลแล้ว หากศาลไต่สวนมูลฟ้องเห็นว่า "สำนวนอ่อน" หรือหลัก ฐานไม่เพียงพอ อาจไม่รับ คำฟ้อง หรือพิพากษายก ฟ้องหลังไต่สวนมูลฟ้องเสร็จแล้วก็ได้

ทำไมขั้นตอนของความยุติ ธรรมจึงต้องซับซ้อนและมีหลายชั้น

เพราะว่าการบังคับใช้กฎ หมายผู้บังคับคือ "คน" คือ "ตำรวจ"

หากตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงแล้ว คนทำผิดต้องได้รับการลงโทษแน่นอน

เพราะเชื่อได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายจะเกิดประสิทธิผลด้วยมาตรฐานเดียวอย่างแท้จริง


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.